Heemtuin

De IVN afdeling Enschede is betrokken geweest bij de aanleg van de heemtuin in het Abraham Ledeboerpark in Enschede. Een heemtuin is een tuin waarin planten groeien die in Nederland van nature voorkomen. Daar zijn zoveel mogelijk biotopen (leefmilieus) gevormd, waarin verschillende plantengroepen zich thuis voelen.

Hier organiseren wij, in samenwerking met de gemeente Enschede, afdeling Duurzaamheidseducatie ‘De Heemtuindag’. Dit zijn themadagen voor jong en oud. Meestal in het voor- en najaar.

Voor diverse werkzaamheden, zoals wieden en snoeien, zijn veel vrijwilligers nodig. Het “Lammerinkswönner” in het Ledeboerpark wordt hiervoor als uitvalsbasis gebruikt.
Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het onderhoud van deze heemtuin, meldt u zich dan bij Jeanette Eisma, telefoon: 053 4773340, e-mail: jeisma@ziggo.nl.
De werkzaamheden in de heemtuin starten meestal in maart, op woensdagochtenden van 9.00 – 12.00 uur.
We kunnen uw hulp zeer goed gebruiken!

Voor het bekijken van een aantal leuke foto’s van de Heemtuin, gemaakt door Ton Hoeksma, klik op deze link.
Ook schreef Ton een aardig stukje over het hierboven genoemde  Lammerinkswönner. Klik hiervoor op deze link.