LGO / NGO Enschede-Haaksbergen

Graag informeert het onderwijsteam, bestaande uit leden van IVN-Haaksbergen en IVN-Enschede, u over deze twee natuuropleidingen.

Het gaat om:

 1. LGO (LandschapsGidsenOpleiding)
  Deze opleiding werd in 2018 door IVN-Haaksbergen georganiseerd en daarna door een onderwijsteam van de samenwerkende IVN verenigingen van Enschede en Haaksbergen in seizoen ’21-’22 en ’22-’23. Hierna stopt deze LGO opleiding voorlopig en wordt vervolgd door onderstaande NGO Fase 2 opleiding.

 2. NGO Fase 2 (NatuurGidsenOpleiding)
  Deze opleiding is in de afgelopen jaren 2022 en 2023 ontwikkeld door een aantal leden van het onderwijsteam. Om potentiële deelnemers te laten kennismaken met deze opleiding is er een informatieavond gepland op 6 juli 2023.
  De cursus loopt van 5 oktober 2023 t/m 15 juni 2024.
  —->>> Informatie over beide opleidingen zie verder hieronder bij ad 1 en ad 2 op deze pagina.


ad 1. LGO (LandschapsGidsenOpleiding)
Deze opleiding is voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt en die er graag meer over wil leren.
Zeker ook als je je wilt inzetten voor IVN-natuuractiviteiten bij een van onze afdelingen, bijvoorbeeld bij een Heemtuindag, als wandelgids of bij het organiseren van natuuractiviteiten voor kinderen en volwassenen, zal deze opleiding een goede basis daartoe vormen.

De opleiding is gebaseerd op de NatuurGidsenOpleiding (NGO) van IVN Nederland en wordt minder uitgebreid, dus in afgeslankte vorm, gegeven.

In de opleiding, die een jaar duurt, leer je over het ontstaan van het landschap, de wisselwerking tussen de natuur en de omgeving, de ecologie en de flora (planten) en de fauna (dieren). Ook leer je hoe je kennis kunt overbrengen of een natuuractiviteit kunt organiseren.

In totaal zijn er ongeveer 25 bijeenkomsten: 12 theorielessen en 13 praktijklessen.
De theorielessen worden door de week op een avond in een leslokaal afwisselend in Enschede of Haaksbergen gegeven.
De praktijklessen vinden op een zaterdagochtend in de natuur in de omgeving van Enschede en/of Haaksbergen plaats.

Ongeveer elke 2 weken is er een theorieles, meestal gevolgd door een praktijkles of excursie. De theorielessen kun je thuis voorbereiden.
Het is een jaar vol uitdagingen en verrassingen. En na afloop van de cursus is er het IVN diploma!

Goed om te weten/resumerend:

 • De opleiding duurt een klein jaar, meestal van september tot begin juli.
 • Er kunnen maximaal 24 cursisten deelnemen.
 • In principe is de opleiding bedoeld voor mensen uit Enschede of Haaksbergen, die lid zijn van IVN of lid worden.
 • De opleiding bestaat voor ongeveer de helft uit theorie en voor de helft uit praktijk. De modules zullen door meerdere docenten gegeven worden.


ad 2. NGO Fase 2 (
NatuurGidsenOpleiding)
IVN Enschede en Haaksbergen hebben een vervolgopleiding ontwikkeld op de LandschapsGidsenOpleiding. De LGO is/was een afgeslankte en ingedikte Natuurgidsen opleiding. Die ontbrekende en minder uitgebreide onderdelen worden nu in de NatuurGidsenOpleiding Fase 2 aangeboden. Samen vormen deze twee opleidingen dan de erkende NatuurGidsenOpleiding van IVN Nederland.

Waarom?
We willen met deze opleiding onze afgestudeerde landschapsgidsen heel graag de mogelijkheid bieden om een verdiepende opleiding te kunnen volgen. Maar ook kunnen we op deze manier zorgen dat er meer gidsen een voortrekkersrol kunnen vervullen bij onze IVN afdelingen.
De vervolgopleiding is bedoeld voor mensen die van de natuur houden en hun kennis en natuurbeleving graag over willen dragen aan anderen zich in willen zetten voor hun IVN afdeling en de natuur weer terug willen brengen in de harten van de mensen.

Wat leer je?
Welke planten kan je verwachten in een nat grasland? Wat is het gedrag van vogels of vlinders het jaar rond en waarom gedragen ze zich zo. Je leert hoe je samenhang in de natuur en het landschap kunt zien, onderzoeken en herkennen.
Met deze vervolgopleiding ontwikkel je een verdiepende kennis over veldbiologie en landschapsecologie. Je leert hoe je activiteiten in de natuur organiseert en begeleidt, je doet opdrachten waarin je het geleerde in de praktijk brengt.

Hoeveel tijd kost het?
We starten in oktober 2023. In ongeveer 17 tot 19 bijeenkomsten krijg je meer verdiepende kennis van de natuur en meer vaardigheden ten behoeve van het gidswerk. Daarnaast doe je praktijkopdrachten zoals:

 • Een langere stage.
 • Ontwikkelen van een educatieve eindopdracht die je ook uitvoert.
 • Adopteren van een terreintje dat je gedurende bijna een jaar zo’n tien tot dertig keer bezoekt in verschillende seizoenen. Om zo te observeren, te beleven en te onderzoeken wat er groeit, bloeit, vliegt en verandert in jouw gebied. Hier maak je ook een verslag van.

Door al deze lessen samen leer je hoe je een activiteit kunt ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. En je leert welke werkvormen je kunt toepassen.

Zij-instromers

De instroom is naast het erkende diploma LandschapsGids ook mogelijk voor mensen met aantoonbaar gelijkwaardige kennis en ervaring. Dus heb je ervaring met het gidswerk, beschik je over basiskennis van de natuur, ben je bv biologiedocent of gids je voor een natuurorganisatie, dan is dit een geschikte cursus om aan deel te nemen.

Voor meer nieuws over deze opleiding kijk op onze website bij NGO – Fase 2


Namens het onderwijsteam,
Greetje Koster (voorzitter) en Nico van Diepen (secretaris)