Eemland
(Zoog)dieren
donderdag07feb2019

Paddenredders gezocht!

Op woensdag 20 februari 2019 om 20.00 uur houdt de Paddenwerkgroep een informatiebijeenkomst in De Veenweide, Vedelaarpad 53 3766 CM, Soest.
Oude en nieuwe vrijwilligers en geïnteresseerden zijn daar van harte welkom.
Meedoen kan vanaf circa 8 jaar. Aanmelden kan op de bijeenkomst of via email op padden@ivn-eemland.nl of bij de coördinator Tim de Wolf (035-6026761).

In 2018 zijn door de IVN Paddenwerkgroep Soest meer dan 1900 padden overgezet. Sinds 2011 helpt de Paddenwerkgroep deze dieren een handje. Vrijwilligers zijn hard nodig. Door een paar weekjes één of meer avonden per week te helpen kunt u honderden padden redden!

Van februari tot eind april, afhankelijk van de temperatuur en neerslag, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken dan van hun droge winterslaapplaats naar poel of sloot om te paren en om eieren af te zetten. Tijdens deze paddentrek worden duizenden dieren doodgereden op plaatsen waar verkeerswegen de route van winter- naar zomerverblijf doorsnijden. De pad, net ontwaakt, is met de lage temperatuur nog erg langzaam. De kans dat het dier de overkant levend bereikt is klein. Op strategische punten worden schermen in de berm geplaatst en emmers ingegraven. Die voorzieningen weerhouden de padden ervan om zelf over te steken zodat ze door de vrijwilligers veilig naar de overkant kunnen worden gebracht. Ook waar geen voorzieningen zijn, zetten mensen dieren over de weg. Zo kunnen veel paddenlevens worden gered.

Padden zijn nuttige dieren. Ze hebben hun plaats in de voedselketen. Ze eten ontzettend veel insecten en vormen zo bijvoorbeeld een milieuvriendelijke garantie voor een zomer zonder al te veel muggen.

De paddentrek vindt plaats in de avonduren, in een periode van enige weken. Meestal zijn er vier piekdagen, dan gaan honderden padden aan de wandel. De aantallen worden bijgehouden op tellijsten die landelijk worden verwerkt door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). De resultaten zijn te zien op www.padden.nu. Met deze gegevens krijgen we beter inzicht in het gedrag van de padden en hun aantal. Op genoemde website heeft de Paddenwerkgroep Soest een eigen afdeling. Op www.ivn-eemland.nl is ook nadere informatie te vinden.

De Paddenwerkgroep is actief op de Wieksloterweg en Insingerstraat. In de Wieksloterweg zijn faunapassages maar deze zijn nog niet voldoende geflankeerd door opstakels om de dieren ook daadwerkelijk naar deze tunnels onder de weg te dirigeren. Hulp blijft dus nodig.

nadere informatie bij:
 
Tim de Wolf,
Tel: 035-6026761,
Email: tdewolf@ziggo.nl

padden

Kopfoto: Paddenredders in actie - Jelger Herder
Hierbovenr: Dubbeldekker - foto Pieter Houba