Wandelwerkgroep

Aanspreekpersoon Jos Littmann, tel. 045 5322273, littmann1941@gmail.com

De wandelwerkgroep van De Oude Landgraaf bestaat uit 7 personen. Gezamenlijk wordt het jaarprogramma gemaakt en zo mogelijk met allen voorgewandeld.

Naast een jaarprogramma, komt er vóór iedere wandeling een publicatie in De Limburger (als de redactie meewerkt) in De Natuurgids, op facebook van De Oude Landgraaf en IVN Parkstad en in de INFO (verenigingsblad) van De Oude Landgraaf.

In iedere maand van het jaar wordt er een wandeling georganiseerd. Carpoolen is altijd mogelijk, hoe laat en waar volgt bij publicatie. Een vrije gave mag bij carpoolen én na de wandeling voor de organisatie.

Onze belangrijkste motivatie voor de wandelingen is: mensen laten zien dat de natuur de moeite waard is. Van daaruit hopen wij dat mensen een goede instelling ten opzichte van de natuur ontwikkelen en er op een ontspannen manier van kunnen genieten.

WANDELPROGRAMMA 2020

Wandelwerkgroep Wandelwerkgroep  
Wandelwerkgroep Wandelwerkgroep  
Wandelwerkgroep Wandelwerkgroep  
Wandelwerkgroep