Over De Oude Landgraaf

IVN De Oude Landgraaf is een van de twee IVN-afdelingen in de gemeente Landgraaf. De andere afdeling is IVN Ubach over Worms.
De Oude Landgraaf heeft haar verenigingslokaal vanaf 1 januari 2012 op de Bosrand, Puddellerweg, Nieuwenhagen-Landgraaf. Deze gebouwen en het bijbehorende terrein huren wij van de gemeente nadat eerder besloten is dat gebouwen en terrein niet meer dienst doen als speeltuinlocatie.
De Oude Landgraaf heeft 4 actieve werkgroepen: een Wandelwerkgroep , een Vogelwerkgroep, een Paddenwerkgroep en een Werkgroep Inheemse Natuur.
Er is een transparante communicatie met de gemeente Landgraaf en we zijn we een serieuze partner wanneer het betrokkenheid bij nieuwe plannen betreft.

Op het vlak van bewustwording ligt er voor ons een belangrijke taak. Inwoners beseffen meer en meer het belang van de instandhouding van datgene wat nog rest aan natuur in onze gemeente.

Op allerlei manieren proberen we deze opdracht in de praktijk te brengen, hoewel het aantal vrijwilligers in onze tijd daalt.

Mensen die zich aangetrokken voelen tot onze doelstellingen en hierbij actief willen zijn, zijn dus altijd van harte welkom.

IVN de oude Landgraaf heeft een ANBI status.