Het bestuur van De Oude Landgraaf

Voorzitter: Crit Geraets    
  Voortstraat 12  
  6373 AW Landgraaf  
  Tel. 045-5311503  
Secretaris: Mariet Kölgen  
  Onderstestraat 34  
  6415 PZ  Heerlen    
  tel. 045 – 5327618  
Penningmeester: Jos Aerts  
  Lichtenbergerstraat 3a  
  6371 AS Landgraaf  
  tel. 06 15924659  
     
Bestuursleden:  Jo Robberts      
  Pierre Tillmanns   
  Frits Kusters    
     
Secretariaat: Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen  
  E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl