Werkgroep Vogels

De doelstelling van de vogelwerkgroep is om alle geïnteresseerden de gelegenheid te geven individueel of in groepsverband te genieten van vogels en zo hun kennis van vogels te vergroten.

Bescherming van de vogels en hun leefgebieden zo aangenaam en veilig mogelijk te maken voor te broeden.

Het team van de vogelwerkgroep IVN Cranendonck bestaat uit 9 leden en heeft jaarlijks diverse activiteiten.

Vogel excursies

De vogelgidsen van IVN Cranendonck hebben iedere 3de zaterdag van de maand een wandeling voor alle IVN leden. Deze wandelingen vinden altijd plaats in de diverse natuurgebieden in de gemeente Cranendonck of directe omgeving.

Ook kunnen er wandelingen voor belangstellenden in groepsverband georganiseerd worden voor scholen of voor verenigingen.

Door deze wandelingen proberen we de beginnende vogelaar enthousiast te maken en met een andere blik naar de vogels in de vrije natuur te kijken en te luisteren.

Wandelingen starten meestal om 8.30 / 9.00 uur in de morgen en duren 2 tot 2,5 uur.

De wandelingen zijn gratis en worden altijd via een mail bekend gemaakt aan de leden van IVN.

Ook zijn er jaarlijks de bekende nachtzwaluw wandelingen onder leiding van vogel- gids Wil Beeren.

Zang en roofvogels

De vogelwerkgroep verzorgt ook een 100tal roofvogel nestkasten in de gemeente Cranendonck. Onder deze roofvogels verstaan we dan de kerkuil, steenuil en bosuil maar ook de torenvalk. Hiervan heeft de kerkuil en steenuil de speciale aandacht van de v.w.groep omdat deze op de rode lijst staan van de vogelbescherming Nederland. Kasten bevinden zich meestal op het erf / tuin van een  bewoner of schuur maar ook in de vrije natuur.

Activiteiten bestaan uit het schoonmaken en onderhoud van deze nestkasten maar ook het inventariseren van het legsel en het aantal jonge roofvogels. Deze worden dan jaarlijks door Wil Beeren geringd en de ringresultaten doorgegeven aan het vogeltrekstation in Arnhem.

Door deze inventarisatie krijgen we een goed beeld van de roofvogelstand in onze natuurgebieden.

Ook een 150 nestkasten t.b.v. de zangvogels zijn er geplaatst in de natuurgebieden van de gemeente Cranendonck zoals het Cranendoncks bos en het Buulder Broek. Deze nestkasten worden jaarlijks druk bezocht door onze zangvogels.

De werkzaamheden staan altijd vast op de maandag middag en voor deze mooie natuurklus zoeken we nog enkele vrijwilligers.

Natuurbeheer

Ook houdt de v.w.groep nauw contact met Staatsbosbeheer Heeze-Leende. In samenwerking en overleg met Staatbosbeheer zijn er vernieuwde wandelpaden aangelegd in het natuurgebied ,,De Pan,, 

De vogelkijkhut in het natuurgebied van Staatsbosbeheer ’t Goor te Soerendonk was aan een opknapbeurt toe en deze activiteit heeft de vogelwerkgroep op zich genomen. Door Staatsbosbeheer Heeze-Leende is begroeiing voor de vogelkijkhut weggehaald zodat de vogelliefhebber een betere en vrij uitzicht heeft op de watervogels op het ven.

Het bekijken, luisteren en genieten van vogels in  hun natuurlijke omgeving is voor veel mensen  een hobby. Door lid te zijn  van de werkgroep  kun je deze passie samen delen en tevens van  elkaar leren.

Wilt U aan de wandelingen deelnemen bent U geïnteresseerd om met onze activiteiten mee te doen meldt u zich aan.

h.hegge1@chello.nl tel 0495494274