Cranendonckse bos en Buulderbroek

Dit gebied is een zogeheten elzen broekbos. Het woord ‘broek’ betekent laaggelegen land langs de beek. De elzen en wilgen die hier groeien horen het hele jaar met de voeten in het water te staan. Er groeien planten als de gele lis en waterviolier. De dotterbloem is helaas al vele jaren verdwenen uit dit gebied. We hopen nog steeds dat die terugkomt.

Het Cranendoncks bos bestaat aan de randen uit hoge dennen, eiken en berken. De laagtes worden van water voorzien vanuit de hoge bolle akkers die rond het gebied Cranendonck liggen. Het water komt vooral via kwel naar boven, wat te zien is aan het hiervoor karakteristiek ijzerhoudend bruin water (roestwater).

Dit gebied is waterwingebied. Al het drinkwater van Cranendonck komt hier uit de bodem en de kwaliteit is zo goed dat je die met een flesje Spa kunt vergelijken. Omdat het gebied redelijk goed is afgesloten en er daarom niet zoveel bezoekers komen, er geen mest wordt verspreid, zout wordt gestrooid of andere verstoringen plaatsvinden, is het gebied rijk aan plantensoorten, vogels, zoogdieren en insecten. Mooi voorbeeld zijn de lijstersmidsen. Op de betonnen delen van de waterpompstations van het waterleidingbedrijf slaan de lijsters de huisjes van de huisjesslakken kapot om zo de slak op te kunnen peuzelen. Verder komen er de grote en kleine bonte specht, het goudhaantje, de bonte vliegenvanger en allerlei mezen voor.