argusvlinder Biodiversiteit

Thema-avond over de argusvlinder in de Bovenkerkerpolder

Amstelveen 25 februari 2023

Op donderdag 9 maart 2023 organiseert IVN Amstelveen een informatieve bijeenkomst over de argusvlinder.
Sinds 1992 is de stand van de argusvlinder met 98% afgenomen. Voorheen kwam de argusvlinder in heel Nederland algemeen voor, maar als er nu een
Rode Lijst gepubliceerd zou worden, dan zou de argusvlinder er als “bedreigd” op voorkomen. De Vlinderstichting heeft in 2014 een beschermingsplan
opgesteld voor de argusvlinder.

In de Bovenkerkerpolder dragen boeren niet alleen bij aan het in stand houden van weidevogels, maar geven ze ook ruimte aan planten en vlinders. Vanaf 2016 worden op een traject langs de avond. En vanaf 2018 worden er vlinders geteld waarvan de resultaten eveneens zullen worden gepresenteerd. In 2022 heeft De Vlinderstichting onderzoek verricht. Ook hiervan wordt verslag gedaan.
Na de presentatie van resultaten gaan we in gesprek met boeren die vertellen wat zij doen voor vlinders bij het beheer van kades, bermen en perceelsranden in de polder. Hierbij is ruimte voor vragen, maar ook
meningen en ideeën van aanwezigen worden op prijs gesteld.

De bijeenkomst vindt plaats in de Arc, Jeanne d’Arclaan 8 in Amstelveen en start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom, maar er is beperkt plek. Daarom graag tevoren even aanmelden via: ivnamstelveen@live.nl 

 

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina