Gierzwaluw, ook in Amstelveen

Gierzwaluwen: bijzonder en nuttig

Gierzwaluwen zijn bijzondere nuttige vogels. Als enige vogel zijn ze 24 uur per dag in de lucht. Ze doen alles vliegend: eten, drinken, slapen en paren. Ongelofelijk! Ze eten grote hoeveelheden insecten die wij als mensen vervelend vinden, zoals muggen, vliegen en spinnen. Je herkent gierzwaluwen aan hun zwarte, sikkelvormige vleugels en witte keeltje. 

Drie maanden per jaar bij ons

Gierzwaluwen zijn maar kort in ons land. Ze komen vanaf half april aan en zijn begin augustus weer vertrokken. Ze overwinteren in Afrika. Sommige gierzwaluwen vliegen door tot bijna in Zuid-Afrika. In de 3 maanden tijd dat ze hier zijn leggen ze eieren en brengen hun jongen groot. Als de jongen zijn uitgevlogen, gaan de ouders weer terug naar Afrika. De jongen vliegen helemaal zelfstandig naar Afrika.

Amstelveen nestcontrole gierzwaluwDe gierzwaluw in de problemen

De nesten van gierzwaluwen zitten in onze huizen en gebouwen. Ze broeden onder onze dakpannen, in muren of onder daken. Dat was vroeger niet moeilijk: onze huizen waren niet zo goed geïsoleerd als nu. Maar onze huizen worden steeds meer dichtgemaakt en geïsoleerd. Zo verliezen gierzwaluwen hun nestplekjes. Gierzwaluwen komen ieder jaar terug naar dezelfde plek om te broeden. Stel je voor: kom je als gierzwaluw uit Afrika terug en je nest is er niet meer omdat er een dakkapel overheen is geplaatst, omdat er nieuwe dakpannen op je nest liggen of omdat je woning is gesloopt!  

Amstelveen Gierzwaluw bescherming nederlandGierzwaluwbescherming Nederland helpt

Gierzwaluw Bescherming Nederland is een vereniging die gierzwaluwen helpt. We adviseren particulieren, architecten, woningbouwcorporaties en aannemers om er voor te zorgen dat gierzwaluwen nesten in onze gebouwen houden. Dat kan door het ophangen van nestkasten of door het inmetselen van neststenen bijv. bij nieuwbouw. Dit kan met zichtbare of verborgen neststenen. Word lid van deze vereniging en help zo de gierzwaluwen. Kijk op de website van Gierzwaluwbescherming Nederland voor meer informatie.

Hoe kun jij helpen?

  • Weet je een nestplaats? Geef het door aan de Vogelwerkgroep van IVN Amstelveen, de Gierzwaluwbescherming Nederland, of op Waarneming.nl. Alleen als we weten waar ze broeden kunnen we ze beschermen bij renovaties, dakreparaties en sloopactiviteiten. 
  • Organiseer inventarisaties  met een paar buurtbewoners. Dat is nuttig maar het is ook leuk om te weten waar in jouw wijk de gierzwaluwen broeden. Geef ook deze waarnemingen door bijv. aan de woningcorporatie.
  • Laat bestaande nesten met rust. Denk er aan dat de vogels én hun nesten het jaarrond beschermd zijn. Het weghalen van nesten betekent automatisch dat er vervangende nestgelegenheid moet komen.
  • Let er bij reparaties aan dak of muren op dat de invlieggaten op dezelfde plaats blijven, anders vinden de vogels het nest niet meer terug.
  • Organiseer een middag waarbij buurtbewoners samen nestkasten maken en ophangen. Maak er een feestje van en nodig de plaatselijke krant uit om er een leuk artikel van te maken.

Nieuw: gierzwaluwtillen

Eén van de nieuwste manieren om gierzwaluwen te helpen zijn gierzwaluw“hotels” of gierzwaluwtillen. Deze worden geplaatst in de directe omgeving van gesloopte of gerenoveerde huizen. In Den Helder, Oisterwijk, Mijnsheerenland, Neede en Amersfoort zijn ook al gierzwaluwtillen geplaatst. Een duurzame en innovatieve manier om gierzwaluwen te helpen!
Vooral in Engeland zijn deze gierzwaluwtorens populair bij de vogels.

Het geluid van de zomer

Op warme, zonnige avonden kun je gierzwaluwen het beste horen en zien. Ze scheuren dan roepend door onze straten in gierende groepen. Geweldig om dat mee te maken: het geluid van de zomer. Laat dat niet verdwijnen en maak je sterk voor de gierzwaluw!

amstelveen gierzwaluwDe gierzwaluw in Amstelveen

In Amstelveen broeden ook gierzwaluwen. Tussen 1996 en 2006 werd jaarlijks opgeroepen om gierzwaluwen te melden bij de vogelwerkgroep van onze IVN-afdeling. Daarna is dit niet meer gebeurd. In 2015 werd i.s.m. de gemeente besloten om in 2016 een inventarisatie te organiseren. Op www.nmedichtbij.nl/gierzwaluw kon iedereen die gierzwaluwen ergens naar binnen zag vliegen dit op deze site melden. Op deze manier werden veel nieuwe broedplekken gevonden maar ook weer veel werden afgeschreven. De nestplekken werden niet meer gebruikt of waren afgesloten. Jammer genoeg houdt niet iedereen van vogels.

Ga in juni/juli eens kijken in de St. Josephlaan waar in 2003 52 neststenen zijn ingemetseld. In 2016 waren er 48 van 52 bezet door gierzwaluwen. Het is de grootste kolonie van Amstelveen én Amsterdam.
Ieder jaar wordt in het broedseizoen van de gierzwaluw wel door onze vogelwerkgroep een lezing gehouden over gierzwaluwen. Lijkt u dat wat? Hou dan de IVN-website in de gaten.

Is meer informatie nodig?

Veel meer informatie over de gierzwaluw is te vinden op de website van: Gierzwaluwbescherming Nederland.
Vragen over de vogel, nestkasten en andere zaken kunnen gemaild worden naar Gierzwaluwbescherming Nederland of naar de Vogelwerkgroep van IVN Amstelveen

.