Vlinderkamp

In november 2016 zijn we begonnen met de vlinderkamp. Het woord vlinderkamp dekt niet de lading met hetgeen we aan het aanleggen zijn. We creëren een leefgebied waar buiten dag- en nachtvlinders ook ruimte is voor insecten, kleine zoogdieren, amfibieën en vogels. Voor hun hebben we een leefomgeving gemaakt waar ze zich allen thuis kunnen voelen.
De vlinderkamp is voor iedereen vrij toegankelijk. Dat betekent in feite dat u iedere dag gewoon op uw gemak door het gebied kunt wandelen.

Doelen

Het IVN Aa en Hunze streeft met de vlinderkamp verschillende doelen na. Ten eerste willen we een aantrekkelijk gebied creëren voor vlinders en insecten. Zo gaan we de komende jaren het gebied verschralen, dat wil zeggen maaien en het gemaaide gras afvoeren. Hierdoor wordt het minder aantrekkelijk voor stikstof rijke planten en verwachten we dat hiervoor planten in de plaats komen die je in de natuurlijke gebieden zult aantreffen.

Ten tweede is er veel ruimte voor vogels aangezien we van de afgekapte bomen en struiken takkenrillen hebben gemaakt waarin de vogels kunnen broeden. Met dezelfde reden laten we een gedeelte van de aanwezige braamstuiken staan. Verder staan er meerdere soorten bloeiende en besdragende stuiken. Zij bedienen zowel de vlinders en insecten in het voorjaar en in het najaar kunnen de vogels hier hun voeding vinden.

Educatie

Educatie is een belangrijke doelstelling van het IVN. Met behulp van dit vlinderkamp willen we de mensen kennis laten maken met vlinders en insecten. Hierbij laten we bewoners zien hoe ze met eenvoudige middelen hun eigen tuin tot een vlinderparadijsje kunnen maken. Als genoeg mensen dat doen krijg je vanzelf een aaneengesloten leefgebied. Voor bepaalde vlindersoorten is dat heel belangrijk omdat die zich maar over een korte afstand kunnen verplaatsen.

Ook laten we mensen kennis maken met een bijenhotel, broeihoop en verschillende soorten nestkasten. Met het plaatsen van informatieborden, die uitleg geven over de soorten en hoe belangrijk ze kunnen zijn in onze omgeving, proberen we de bezoekers zo optimaal te informeren.

Waar?

De vlinderkamp is gelegen aan de rand van het dorp Gieten bij de uitvalsweg, de Oelenboom, richting de N34. Aan uw rechterhand ligt enigszins verlaagd het terrein. Door de houtsingels en takkenrillen maken we het gebied nog aantrekkelijker voor verschillende diersoorten. Dit wordt extra versterkt doordat het gebied enigszins verdiept ligt. Doordat het in een luwte ligt kan de temperatuur sneller oplopen. Dit is in het belang van de vlinders daar ze eerder en langer vliegen, want vlinders komen pas vanaf ongeveer 15° C in beweging.

Helpen?

De aanpak groep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de vlinderkamp is constant op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen.
Wat zoeken we?
Voor aanleg en onderhoud van de vlinderkamp is het voldoende dat u enthousiast bent om lekker in de buitenlucht te werken, specifieke kennis is niet nodig. We hebben geen vaste werkmiddag. Via een email zullen we kenbaar maken wanneer we aan de slag gaan. We werken meestal van 13.00 tot 16.30 uur

Heeft u interesse of wilt u meer weten en over de aanpakkers van het vlinderkamp Email naar :  info@ivnaaenhunze.nl