Werkgroepen

Binnen ivn AA & HUNZE zijn een aantal werkgroepen actief.

Onder het menu item “Over Aa & Hunze” via het blauwe dropdown menu is een overzicht van de verschillen werkgroepen met informatie, klik deze aan en u krijgt meer informatie van de des betreffende werkgroep.

natuurbeheer