Aanpakkers

Binnen IVN Aa en Hunze zijn een aantal aanpak groepen actief.

Druk op de link en u vindt alle informatie van desbetreffende aanpak groep

Gentiaanblauwtje 

Natuurbeheer

Nestkasten

Paddenredgroep

Uilen en Valken

Vogels

Vlinderkamp

Weidevogels