Nestkasten

Doordat het beheer van de terreinen van het Staatsbosbeheer wezenlijk is veranderd hebben we het aantal nestkasten hierop aangepast. Er blijft meer dood hout in het bos achter en daardoor ontstaat meer natuurlijke nestgelegenheid. De noodzaak van nestkasten voor vogels is hierdoor afgenomen. Het aantal kasten is daarom de afgelopen jaren teruggebracht. Ze worden nu opgehangen op plaatsen waar veel gerecreëerd wordt, zoals het Zwanemeerbos en de Jonkersheide. In Gieten hangen ze alleen nog rond het verzorgingstehuis Dekelhem.

IVN Nestkast

Speciale aandacht gaat uit naar kerkuilen, steenuilen en torenvalken. Zo zijn op meerdere plaatsen in de gemeente Aa en Hunze speciale kasten opgehangen door de aanpak groep kerkuilen.

Via onderstaande link worden u de bouwtekeningen van nestkasten ter beschikking gesteld.

Bouwtekening_nestkasten

Heeft u interesse in de werkgroep Nestkasten mail dan naar :  info@ivnaaenhunze.nl