Nestkasten

 

Nestkasten

Doordat het beheer van de terreinen van het Staatsbosbeheer wezenlijk is veranderd hebben we het aantal nestkasten hierop aangepast. Er blijft meer dood hout in het bos achter en daardoor ontstaat meer natuurlijke nestgelegenheid. De noodzaak van nestkasten voor vogels wordt hierdoor minder. Het aantal kasten is daarom de afgelopen jaren teruggebracht. Ze worden nu opgehangen op plaatsen waar veel gerecreëerd wordt, zoals het Zwanemeerbos en de Jonkersheide. In Gieten hangen ze alleen nog rond het verzorgingstehuis Dekelhem.

 

 

IVN Nestkast

Speciale aandacht gaat uit naar kerkuilen, steenuilen en torenvalken. Zo zijn op meerdere plaatsen in de gemeente Aa en Hunze speciale kasten opgehangen door de werkgroep kerkuilen.

Door op bijstaande link te klikken worden u bouwtekeningen van nestkasten ter beschikking gesteld.

bouwtekening_nestkasten

Contact Nestkasten werkgroep:Klik dan hier.