Uilen en Valken

 

HET ONTSTAAN

Na alarmerende berichten over de steenuil in Drenthe, besloten IVN Zuidlaren ( Dick Schoppers) en IVN Aa en Hunze  samen te gaan werken om de achteruitgang van dit prachtige uiltje een halt toe te roepen. Na oproepen via radio en kranten, kregen we vele meldingen over uilen binnen, maar meestal betrof het kerkuilen en soms ransuilen. In de jaren hierna zijn vele nestkasten geplaatst, maar met heel weinig succes.

Alleen in de Broekstreek en in Anderen bleek nog een restpopulatie aanwezig te zijn. De groep ( Nico Rommes) die al met steenuilen bezig was in de Broekstreek heeft toen ook de steenuilen in Anderen erbij genomen en probeert sindsdien deze populaties te verbinden en te versterken.

Omdat we bij bovenstaand onderzoek veel kerkuilen tegenkwamen zonder nestkast of met een reeds lang verwaarloosde kast, heeft de rest van de groep zich vooral geconcentreerd op de kerkuil. Vanaf 2010 kwam daar een oplopend aantal nestkasten voor torenvalken bij.

1._torenvalkenkast

Sinds 2018 zijn we wel weer met de steenuil aan de slag gegaan. In dat jaar bleek in Gieterveen een paartje te broeden. Ze brachten 3 jongen groot, in 2019 zelfs 4. Tegelijkertijd koos de gemeente Aa en Hunze voor de steenuil als icoon voor natuurbescherming. De daaraan verbonden subsidie wordt sindsdien door de Steenuilen Werkgroep Drenthe gebruikt voor voorlichting, nestkasten, e.d. en voor erfverbetering door Landschapsbeheer Drenthe. Het paartje in Gieterveen had in 2020 en 2021 minder geluk: beide broedsels mislukten. Maar in 2021 bleek geheel onverwachts in Eexterveen een paar steenuilen in een zelfgebouwde kast te broeden: 3 jongen vlogen uit. De aanpak groep probeert nu deze kwetsbare populaties te verbinden door nieuwe kasten te plaatsen op geschikte locaties. Ook zijn er kasten geplaatst rondom de steenuilen in Anderen, bijv. in Eext en Anloo. Dit heeft echter nog niets opgeleverd.

 

kerkuilenkast

SITUATIE PER 01-01-2022

We voeren het beheer over ongeveer:

50 kerkuil kasten

15 torenvalk kasten

15 steenuil kasten

Voor deze vogels (holtebroeders) plaatsen we nestkasten omdat er anders te weinig geschikte en voor eieren en jongen veilige nestplaatsen te vinden zijn. Vooral de steenmarter is voor alle 3 een geduchte predator van jongen en eieren. De in aantal flink toegenomen nijlgans is voor de torenvalk lastig: ze kraken de nestkast en vernielen die door hun grote gewicht en kracht. We trachten de kasten steeds zo aan te passen dat ze “marter en nijlgans proof” lijken te zijn.

steenuil ringen

DE BEZIGHEDEN

* Na het plaatsen van een nestkast volgt het onderhoud: schoonmaken, aanpassing tegen predatie en zo nodig vernieuwing.

* In het broedseizoen worden alle kasten gecontroleerd en de broedsels gevolgd. Bij een goede muizenstand zijn bij de kerkuil ook tweede broedsels mogelijk.

* Alle jongen worden geringd, soms ook adulten.

* De torenvalkkasten worden aangepast of vervangen, i.v.m. het “kraken” door nijlganzen.

* In februari/maart gaan we met het geluid van een steenuil op pad om de territoria van de mannetjes vast te stellen.

* Alle broedresultaten worden vastgelegd en doorgegeven aan provinciale en landelijke organisaties.

* Alle ringgegevens (van levende en dode vogels) worden gemeld bij het Vogeltrekstation in Arnhem.

torenvalken ringen administratie

DE AANPAK GROEP

Naast de vele IVN-leden die in de loop der jaren een grote of kleinere bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van de aanpak groep, krijgen we sinds 2019 ook hulp van een aantal inwoners van Annen. De bijnaam voor de bewoners van dit dorp is  “Anneroelen” . Het dorp staat dan ook vol met houten en stenen beelden van een uil, en op vele gevels prijkt een bord met “ANNEROELE(N). De dorpscommissie vroeg zich af of er zich onder de bewoners ook nog levende uilen bevonden. Hierdoor is een actieve groep ontstaan, uiteraard genaamd AnnerOelen, die ons zeer regelmatig een handje komt helpen.

kerkuilringen

Voor nieuwe vrijwilligers is nog steeds plaats. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met:

Coördinator:

Jos van der Meer

Tel: 0598-446439

E-mail: s.duivenvoorden@home.nl