Natuurbeheer

bank Jonkersheide

Aanpak groep Natuurbeheer

De bezigheden die meerdere keren per jaar worden gehouden gebeuren op terreinen van het Staatsbosbeheer en de Vlinderkamp.

Voor Staatsbosbeheer zijn we meestal op het Jonkersheide bezig. Soms onderhouden we op verzoek andere terreinen.

De activiteiten variëren van:
– het verwijderen van opslag(boompjes) op of aan de rand van het heideterrein.
– een open vlakte maken richting het Sekmeer. Hiervoor verwijderen o.a. Amerikaanse vogelkers en laten hier en daar eik, vuilboom en lijsterbes staan.

plaggen op heide

Op de Vlinderkamp doen we de volgende bezigheden:
– de wandelroute openhouden.
– het binnen de perken houden van braam en jacobskruiskruid.
– het terrein wordt ecologisch beheerd. Dat houdt in dat we na zaadzetting van de planten het terrein maaien en het maaisel afvoeren. Een deel, ca.15%, laten we staan daar hier plaats is voor insecten.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de aanpakkers natuurbeheer Email naar :  info@ivnaaenhunze.nl