Paddenredgroep

Paddenredgroep

PADDENTREK IN GASSELTE

Zodra de temperatuur in het voorjaar omhoog gaat, ontwaken padden, kikkers en salamanders in het Gasselterveld uit hun winterslaap en gaan zij op zoek naar een partner om samen in het Oude Hemelrijk om te paren.

Meestal in maart en april vindt de paddentrek en verloopt vaak grillig. De temperatuur en de luchtvochtigheid zijn bepalend of de dieren op trektocht gaan.

De eerste dieren verschijnen ’s avonds als het donker wordt op de wegen. Ze moesten daarbij drie drukke wegen oversteken te weten: de Bosweg, de Houtvester Jansenweg en de weg naar Papenvoort.

Hierbij werden helaas vaak dieren doodgereden. Daarom is er door een groep vrijwilligers de Paddenredgroep Gasselte opgericht. Deze groep heeft zich inmiddels als werkgroep aangesloten bij IVN.
Het eerste paar jaar hebben onze vrijwilligers de overstekende dieren steeds zo veel mogelijk van de wegen geraapt en overgezet naar een veiliger gebied. In 2015 hebben wij samen meer dan 5000 amfibieën gered!

Daarna heeft Staatsbosbeheer schermen langs de wegen laten aanbrengen en hebben wij vangemmers voor de schermen ingegraven, zodat de dieren niet meer op de wegen konden komen.

Uiteraard was onze wens dat er te zijner tijd amfibieëntunnels onder de wegen zouden worden aangelegd, wat inmiddels gerealiseerd is. De vangemmers waren daardoor niet meer nodig en zijn verwijderd.

De taak voor de paddenredgroep is daardoor veel eenvoudiger geworden en in nu beperkt tot in het voor- en najaar schoonmaken van de tunnels en het controleren van de schermen.

PADDEN REDGROEP GASSELTE

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de Paddenredgroep Email naar:  info@ivnaaenhunze.nl