Adopteer een activiteit

AA & Hunze 19 oktober 2023

 

Bent u betrokken bij de natuur en begrijpt u de inspanningen die wij als vrijwilligers presenteren aan jong en de oudere onder ons. Wilt en kunt u een bijdrage leveren, dan nodig ik u uit om een activiteit te adopteren. 

Onze programmacommissie onderzoekt welke onderwerpen en gastsprekers zij uitnodigen. Daar maken wij een budget voor vrij, wij bieden u echter de mogelijkheid om deze onkosten op u te nemen.  

Er zijn vaak zeer goed sprekers die veel uitnodigen ontvangen en een keuze maken over hun spaarzame tijd, dit is vaak kosten verhogend.

Vandaar uw bijdrage, de kosten variëren van 150 tot 250 Euro.

Als u wilt adopteren kunt u een bedrag overmaken naar Rabobank rek.nr. NL51RABO 032 18 22 730 t.a.v. IVN Aa en Hunze met de omschrijving van de adoptie activiteit.

U kunt ook een mail sturen naar info@ivnaaenhunze.nl of bel met Hans 0623959525 

Onze dank is groot en we vermelden uw bijdrage tijdens de introductie van de activiteit en op onze website.

Namens het bestuur, Hans van Geemen

 

Deel deze pagina