Tuiny Forest buurtcampagne voor gemeenten

Van 2019 tot voorjaar 2022 zijn er al 3.000 particuliere Tuiny Forests de grond in gegaan. In gemeente Weert draaien we bovendien de eerste pilot  voor de Tuiny Forest buurtaanpak. Zo kunnen we samen nog grotere stappen zetten met het vergroenen van de buurten.

Wat is een Tuiny Forest?

Een Tuiny Forest is een inheems bos op tuinformaat. IVN heeft in samenwerking met plantenwebshop Sprinklr en ondersteuning door ASN Bank een pakket samengesteld vol inheemse planten. Binnen een halve dag leg je daarmee een inheems minibosje van 6m2 vol bomen, struiken en kruiden in je tuin aan. Het Tuiny Forest pakket bestaat uit een speciale mix van inheemse bomen (5x), heesters (5x) en een zadenmix met 27 soorten inheemse kruidenplanten, een IVN Inheemse Bomenwaaier met de bomen en struiken van Nederland, toegang tot de Tuiny Forest e-learning op de IVN-Natuuracademie, een online training 'Tuiny Forest' stap-voor-stap handleiding voor de aanleg van je Tuiny Forest. Verder download je gratis een plantinstructie om de bodem plantklaar te maken en geven we je tips voor het onderhoud van je Tuiny Forest. De natuur je tuin in halen was nog nooit zo makkelijk! 

Waarom doen we dit?

Als je alle tuinen in Nederland bij elkaar optelt, heb je het grootste natuurpark van Nederland. Groter dan de Veluwe! Uit recente cijfers blijkt echter dat ruim een derde van de Nederlandse tuinen uit tegels bestaat. Dat zorgt niet alleen voor hittestress en overbelasting van het riool bij hevige buien, ook het leefgebied van dieren en planten slinkt. Stel je voor dat we al die tuinen wat groener kunnen maken met een kant-en-klaar pakket vol inheemse planten. Met de Tuiny Forest buurtaanpak laten we hele buurten weer bruisen van het leven!

 

Wat bieden wij gemeenten?

  • Begeleiding door een IVN-projectleider die samen met buurt, gemeente en andere partners (zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen) de Tuiny Forest Buurtaanpak doorloopt.
  • Een praktische manier om samen met bewoners te werken aan beleidsdoelstellingen rondom ruimtelijke adaptatie (hittestress, waterberging, droogte), herstel van het ecosysteem en verbetering leefbaarheid in de buurt.
  • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van onder andere Universiteit Wageningen naar effecten van een Tuiny Forest op ruimtelijke adaptatie, ecosysteemherstel en leefbaarheid in de buurt.
  • Communicatie over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en nieuwsbrieven.
  • Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tuiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.

Wat vragen wij van de gemeente?

  • Een projectleider vanuit de gemeente als vast aanspreekpunt die de randvoorwaarden voor de Tuiny Forests buurtaanpak regelt. Waar nodig andere medewerkers beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de realisatie van de Tuiny Forest buurtaanpak.
  • Zo mogelijk de Tuiny Forests te verankeren in het beleid voor ruimtelijke adaptatie en biodiversiteit.
  • Het netwerk beschikbaar te stellen ten behoeve van werving van vrijwilligers en buurtbewoners.
  • Over het project te communiceren ten behoeve van PR, werving en kennisdeling.
  • Bereidheid om haar kennis en ervaring te delen in netwerkbijeenkomsten met partnergemeenten.

Buurtaanpak 2022

We zijn nu bezig met een pilot zodat we de Tuiny Forest buurtaanpak voor gemeenten in 2022 op grotere schaal aan te bieden. In 2022 zullen we dit bekend gaan maken en kunnen gemeenten zich aanmelden om mee te doen.