Subsidie beschikbaar voor 16 nieuwe partnergemeenten Tiny Forest

IVN Natuureducatie kan 16 extra Tiny Forest partnergemeenten in Zuid-Holland selecteren dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Iedere partnergemeente legt (minimaal) drie Tiny Forests aan in de komende drie jaar (2020-2022). Het aantal minibossen in de provincie groeit daardoor tot meer dan zestig in totaal.

De deadline voor aanmelden voor de tweede tranche is vanwege vertraging door coronamaatregelen verzet naar 1 juni 2020.

Aanmelden als Tiny Forest partnergemeente

Planning

Om alle geselecteerde partnergemeentes voldoende begeleiding te bieden faseren we de uitvoering in drie tranches. In de tabel hieronder zie je de schematische planning.

In het eerste kwartaal van 2020 starten we met vijf gemeenten, in het tweede kwartaal 2020 met 6 gemeenten en in 2021 met de laatste vijf gemeenten. In de tabel hieronder ziet u de schematische planning. De deadline voor aanmelden voor de eerste tranche is 24 januari 2020, voor de tweede tranche 19 april 2020 en voor de derde tranche 24 januari 2021.

Tranche

Aantal gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst tekenen

Planten Tiny Forest

1

5*

Februari/maart 2020*

1e, 2e en 3e Tiny Forest: november ’20 - maart ‘21*

2

6

Juni 2020

1e Tiny Forest: november ’20 - maart ‘21

2e en 3e Tiny Forest november ’21 - maart ‘22

3

5

Februari/maart 2021

1e Tiny Forest: november ’21 - maart 22

2e en 3e Tiny Forest november - december ‘22

*met uitzondering van 1 of 2 gemeenten waarmee in februari/maart 2020 al een Tiny Forest zal worden aangelegd, daarmee zal in januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

Downloads met meer informatie

Aanmelden

Gemeenten die interesse hebben om partnergemeente te worden kunnen een mail sturen naar projectleider Sjoerd Luiten (s.luiten@ivn.nl). Zij ontvangen dan ter informatie een concept samenwerkingsovereenkomst met daarin de concrete verantwoordelijkheden, afspraken en inzicht in de financiën. Ook ontvangen zij een toelichting over de periode waarin gestart kan worden. Op basis daarvan kan een beslissing worden genomen en worden eventuele verdere afspraken gemaakt.

De deadline voor aanmelden voor de tweede tranche is verzet naar 1 juni 2020.

Over Tiny Forest

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. www.tinyforest.nl