Financieringsregeling beschikbaar voor 16 partnergemeenten Tiny Forest

 

IVN Natuureducatie kan 16 extra Tiny Forest partnergemeenten in Zuid-Holland selecteren dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Iedere partnergemeente legt (minimaal) drie Tiny Forests aan. Het aantal minibossen in de provincie groeit daardoor tot meer dan zestig in totaal.

Accepteer cookies

Aanmelden als Tiny Forest partnergemeente

Planning

Om alle geselecteerde partnergemeentes voldoende begeleiding te bieden is de uitvoering in drie tranches gefaseerd. Echter, vanwege de coronacrisis is vertraging in de uitvoering van de eerste twee tranches ontstaan en wordt afgeweken van de oorspronkelijke planning. Er is op dit moment nog plek voor 5 partnergemeenten, waarmee vanaf november 2022 de eerste Tiny Forests kunnen worden aangelegd.

Downloads met meer informatie

Subsidie van provincie Zuid-Holland

Iedere Tiny Forest partnergemeente legt (minimaal) drie Tiny Forests aan. Er is nog plek voor vijf gemeenten waarbij in november 2022 de eerste Tiny Forests kunnen worden aangelegd. Als partnergemeente krijg je €9.500 euro korting per Tiny Forest, dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland. In plaats van het reguliere tarief van €22.000 betaal je €12.500 per Tiny Forest.

Aanmelden

Gemeenten die interesse hebben om partnergemeente te worden kunnen een mail sturen naar projectleider Ruben Mulder (r.mulder@ivn.nl). Zij ontvangen dan ter informatie een concept samenwerkingsovereenkomst met daarin de concrete verantwoordelijkheden, afspraken en inzicht in de financiën. Ook ontvangen zij een toelichting over de periode waarin gestart kan worden. Vervolgens wordt een in startgesprek de samenwerking verder besproken en vastgelegd en kan na ondertekening worden gestart met het Tiny Forest programma.

Over Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. www.tinyforest.nl