Voucher themafonds Groenblauwe Schoolpleinen Zuid-Holland uitgereikt aan OKC de Westhoek in Maassluis

Voucher themafonds Groenblauwe Schoolpleinen Zuid-Holland uitgereikt aan OKC de Westhoek in Maassluis

Zuid-Holland 1 april 2019

OKC de Westhoek in Maassluis ontving op 1 april een voucher uit handen van gedeputeerde Han Weber en bestuurder Hugo van den Hoek Ostende van het Cultuurfonds, voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van het schoolplein. Hiermee is het themafonds Groenblauwe Schoolpleinen Zuid-Holland feestelijk van start. Verenigingen en stichtingen op het gebied van primair onderwijs kunnen via dit fonds een financiële bijdrage krijgen voor de inrichting van groenblauwe schoolpleinen. Daarnaast kunnen tot vijf docenten van elke school meedoen aan een training ‘buitenlessen’ van IVN Natuureducatie. Het themafonds is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Voucher - OKC de Westhoek

Doel van het themafonds is om binnen 3 jaar 50 scholen te helpen een groenblauw schoolplein in te richten. Basisscholen in Zuid-Holland kunnen via het snelloket een bijdrage van €1.000 tot €15.000 aanvragen. Voorwaarde is dat de scholen zelf ook minimaal de helft van de kosten investeren in het duurzame plein. De provincie Zuid-Holland stelt in totaal een bedrag van €500.000 beschikbaar voor het aanleggen van meer groenblauwe schoolpleinen. Het Cultuurfonds Zuid-Holland legt er nog eens € 120.000 bovenop. Op www.cultuurfonds.nl/zuidholland/aanvragenZuid-Holland staat meer informatie over de voorwaarden.

Goed voor mens én natuur

Groene schoolpleinen bieden een plek waar kinderen hun creativiteit kwijt kunnen en gevarieerder spelen, en bieden leraren ook de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Naast de opbrengsten voor opgroeiende kinderen leveren ze ook een bijdrage aan waterberging en hebben ze een positief effect op de biodiversiteit. Een groen schoolplein is als een kleine groene oase in de bebouwde omgeving. Goed voor mens en natuur.

Schoolplein - OKC de Westhoek

Groen schoolplein als buitenleslokaal

Een groen schoolplein biedt meer mogelijkheden voor buitenlessen, maar dat is nog geen garantie voor het gebruik ervan. Uit onderzoek van DUO blijkt dat de verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen nu 99,5% binnen en 0,5% buiten is. Idealiter zien leerkrachten dit stijgen naar 75% binnen en 25% buiten. Om het gebruik van het groene schoolplein als buitenleslokaal extra te stimuleren kunnen tot vijf leerkrachten van elke school die een bijdrage ontvangt voor het vergroenen van het plein meedoen met de training ‘buitenlessen’ van IVN Natuureducatie.

Schoolplein - OKC de Westhoek

Deel deze pagina