Verkiezingen 2023 Overijssel

Geef de Overijsselse natuur jouw stem!

De Overijsselse natuur is een belangrijke reden waarom het in onze provincie zo fijn is. Van de waterrijke Weerribben-Wieden, de Sallandse Heuvelrug tot de rivieren de Vecht en IJssel en de bossen en weiden van  Twente. Natuur draagt bij aan ons welzijn, aan een gezonde leefomgeving en trekt bovendien bezoekers van buiten de provincie. In Overijssel zijn we trots op de natuur!

Maar de natuur en het landschap staan onder druk en zijn kwetsbaar. De biodiversiteit holt in een rap tempo achteruit. Daarom werkt IVN Natuureducatie samen met andere natuurorganisaties in Overijssel en helpen wij met onze programma’s en projecten mee aan het beschermen, beleven en waarderen van onze natuur en landschap. Dit doen we samen met duizenden groene vrijwilligers en partners.

Versterk de natuur, juist nu!

Natuur voor Elkaar, zo heet het programma van de provincie en haar partners dat nu al enkele jaren toonaangevend is in Nederland. Het is succesvol omdat het mensen verbindt via natuur en ons culturele erfgoed. Diverse organisaties werken samen voor een groenere en een betere biodiversiteit in de directe omgeving, samen met bewoners, cliënten in zorginstellingen, op scholen binnen en buiten de klas en ook voor werknemers. Het is dé manier om Overijssel verder gezond en vitaal te houden en te verbinden met de natuur.

Jongeren

De provincie Overijssel staat net als de rest van Nederland voor enorme opgaven rondom het behouden en herstellen van de biodiversiteit, het versterken van de burgerbetrokkenheid en diverse opgaven in het stedelijk gebied zoals klimaatadaptatie, energietransitie en natuurinclusief bouwen. Juist in deze tijd is doorpakken op de ingeslagen weg en de vruchten daarvan plukken heel belangrijk. Het betrekken van partijen bij deze opgaven maakt ons werk belangrijker dan ooit.

Wat nu?

Wij weten dat Overijsselaars waarde hechten aan natuur, zowel in natuurgebieden als in de directe omgeving. Zij willen dat de provincie de regie neemt in natuurherstel en -bescherming én ze zijn zeer bereid om zelf mee te helpen. Wij roepen alle Overijsselaars op om hun stem te laten horen op 15 maart, de stem van de natuur moet luider klinken in het nieuwe provinciale bestuur!

 

Stemwijzer voor Overijssel