Vogels

Geef akkervogels rust, aanlijnen een must!

Groningen 29 maart 2023

Het wordt weer lente, de vogels fluiten en het is langer licht; het broedseizoen van de akkervogels begint. Houd honden daarom aan de lijn.

Het broedseizoen is voor de akkervogel een belangrijke periode, want de akkervogel staat er niet goed voor. Boeren werken hard om veilige leefgebieden te ontwikkelen voor deze vogels. Samen creëren en beheren we bloemrijke akkerranden, wintervoedselveldjes en andere plekjes waar vogels veilig kunnen eten, schuilen en broeden. Wil jij de akkervogels ook helpen? Houd je hond dan ook aangelijnd in het landelijk gebied.

Van april tot juli is het broedseizoen van akker- en weidevogels in volle gang. Onder andere de veldleeuwerik, kwartel en geelgors brengen hun jongen groot in het agrarisch natuurbeheer. Ze broeden op de grond en hun jongen kunnen de eerste weken nog niet vliegen. Honden vormen een bedreiging voor de kwetsbare jonge kuikens. Naast dat honden – vaak ongezien – op vogels jagen, schrikt ook hun aanwezigheid de vogels af. Hierdoor verliezen vogels hun leefgebied en neemt de populatie verder af.

Dus geef akkervogels rust, aanlijnen een must!

Samenwerkende partijen van het Actieplan akkervogels

#AkkervogelsRustAanlijnenMust

Foto: Geelgors met jongen, Hans Hut

Ontdek meer over

Deel deze pagina