Dringende oproep aan Provinciale Staten Gelderland begrotingsplannen m.b.t. natuurorganisaties

Dringende oproep aan Provinciale Staten Gelderland begrotingsplannen m.b.t. natuurorganisaties

Gelderland 13 oktober 2022

Deze maand bespreken de Provinciale Staten de herijking van de provinciale begroting. Die financiële herijking betreft ook de structurele ondersteuning van het werk van natuurorganisaties in Gelderland: van IVN Gelderland, van IVN Gelderland, van Natuur en Milieu Gelderland en van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

In een dringende oproep aan de leden van de Provinciale Staten hebben wij toegelicht dat ons ‘organiserend vermogen’ voor natuur en landschap bijdraagt aan de doelen van de provincie, zoals het vergroten van betrokkenheid bij en inzet voor de natuur. De provincie staat voor enorme opgaven voor natuur en leefomgeving. Als natuurorganisaties dragen wij met ons netwerk, onze inspanningen en onze achterban bij aan draagvlak en daadkracht voor deze opgaven.

Wij zijn niet in staat om dit werk te blijven doen zonder of met een gehalveerde subsidie!

Vandaar onze oproep aan Provinciale Staten om het ‘organiserend vermogen’ voor natuur en landschap volledig te behouden.

We deden deze oproep samen met onze gewaardeerde collega-organisatie Natuur en Milieu Gelderland, met wie we in Arnhem ons kantoor delen.

Lees de volledige oproep aan Provinciale Staten hier

Deel deze pagina