Biodiversiteit

Cursus Natuur op je park opnieuw een succes

Gelderland 9 maart 2023

Een groep van 15 enthousiaste recreatieondernemers nam dit voorjaar deel aan de cursus Natuur op je park. In deze cursus, die georganiseerd wordt door Vitale Vakantieparken en verzorgd door IVN Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland, leren eigenaren en medewerkers van vakantieparken en campings hoe zij de natuurwaarde en natuurbeleving op hun park kunnen verhogen. Zodat hun terrein bijdraagt aan de biodiversiteit en hun gasten in aanraking komen met de natuur en deze meer gaan waarderen en beschermen.

Leren in de praktijk

Voor de start van de cursus is er met een nulmeting op alle deelnemende parken in beeld gebracht wat er al goed gaat, waar kansen liggen en welke ambities de parken hebben.
Deelnemers van vakantieparken en campings uit de Veluwse gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Epe, Ermelo, Nunspeet en Putten zijn actief aan de slag gegaan tijdens de drie praktijkbeenkomsten ‘Gastvrij voor dieren’, ‘Snoeien doet groeien’ en ‘Zaaien en maaien’. Tijdens de bijeenkomsten leerden ze over het belang van inheemse plantensoorten en diversiteit in beplanting en omstandigheden: zon, schaduw, droog, vochtig, hoog, laag etc. Daarnaast kregen ze van IVN Natuureducatie tips hoe je bezoekers kunt informeren en inspireren over de natuur. Bijvoorbeeld door een natuurbelevingsactiviteit te ontwikkelen. De cursusmiddagen vonden plaats op de deelnemende recreatieparken, een mooie manier om een kijkje te nemen op elkaars bedrijf en nader kennis te maken. De deelnemers noemden de cursus onder meer inspirerend, vernieuwend, leerzaam. Concreet en Praktisch. Helder.

Resultaten eerste cursusronde

Dit is het derde jaar dat de cursus Natuur op je park georganiseerd werd. Bij eerder deelnemende parken is al duidelijk te zien wat er na de cursus aan natuur en natuurbeleving verbeterd is. De parken houden in hun bedrijfsvoering bewust rekening met biodiversiteit en geven aandacht aan natuurbeleving. Zo is er op verschillende plekken een variatie aan inheemse soorten aangeplant, zijn bloemenmengsels ingezaaid, bijenhotels geplaatst, broedhopen aangelegd, takkenrillen gebouwd en hekken vervangen door heggen. Ook wordt er gefaseerd gemaaid en gezorgd voor geleidelijke overgangen. De communicatie richting gasten is verbeterd met informatieborden, zoekkaarten en belevingspaden. De cursisten van 2023 kunnen na vandaag ook aan de slag op hun eigen terrein!

 

Foto van vitalevakantieparken.nl
Foto van vitalevakantieparken.nl

Meer weten?

Wil je meer informatie ontvangen of heb je interesse in een soortgelijke cursus? Neem contact op met Marieke Ankoné, Projectleider IVN Gelderland.

Ontdek meer over

Deel deze pagina