Natuur & Recreatie

Recreatie in de natuur versterkt de band tussen mens en natuur. Tegelijkertijd is het belangrijk dat door natuurrecreatie geen schade ontstaat aan de natuur. Daarom werkt IVN aan het vergroten van draagvlak voor de instandhouding van de Nederlandse natuur, zodat we daar nu en in de toekomst van kunnen blijven genieten. Recreatieondernemers zien wij als de schakel tussen de natuur en haar bezoekers. Daarom leidt IVN Gelderland binnen het programma ‘Gastheer van het Landschap’ horeca- en recreatieondernemers op tot gastheren van het gebied waarin zij werken.

IVN Gastheer van het Landschap

Tijdens het programma IVN Gastheer van het Landschap worden ondernemers zich meer bewust van de meerwaarde van natuur voor hun onderneming. Ondernemers leren onder andere over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de bijzondere waarden van de natuur en de kenmerkende flora en fauna. Samen met andere deelnemers van het programma en (lokale) partijen bouwen ondernemers aan een duurzaam recreatienetwerk dat gezamenlijk de kwaliteiten van het gebied uitdraagt.

In samenwerking ontwikkelen de ondernemers activiteiten en natuurbelevingsconcepten, waarmee ze de bezoekers enthousiasmeren voor natuur, hen een optimale beleving bieden en waarmee ze het gebied gezamenlijk op de kaart zetten. Een extra service, die elke onderneming én het gebied aantrekkelijker maakt! Lees meer over het IVN programma Gastheer van het Landschap.

De Veluwe op één

De Veluwe is een belangrijke trekker voor toeristen en recreanten. De provincie Gelderland wil de Veluwe op één als toeristisch recreatieve (vakantie)bestemming. Het Gastheer van het Landschap programma draagt bij aan deze ambitie en zet de eerste stap. Dit doen we door vanuit een actief Veluwe netwerk gezamenlijk het gebied uit te dragen naar de gasten. In 2016, 2017 en 2018 zijn in Epe, Hattem-Heerde en Apeldoorn 80 IVN Gastheren van het Landschap opgeleid. De ambitie van IVN Gelderland is om het IVN Gastheer van het Landschap programma binnen acht gemeenten verspreid op de Veluwe te organiseren.

gastheren

Achterhoek 2020

Ook toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeenten Bronckhorst, Aalten en Berkelland zijn opgeleid tot Gastheer van het Landschap. 

De ambitie van IVN Gelderland is om het Gastheer van het Landschap programma binnen elf gemeenten in de regio Achterhoek te realiseren. Vanuit het netwerk wordt intensief samengewerkt aan producten en arrangementen die gebundeld worden in een jaarlijks terugkerende Beleef-de-Achterhoek-Week.

Interesse?
Ben jij horeca- of recreatieondernemer in Gelderland en wil je meer weten over het prachtige landschap en de natuur in de omgeving waarin jij gastheer/gastvrouw bent? Neem dan contact op met projectleider Mirjam Koedoot.

Als gemeente interesse om in jouw regio een netwerk op te starten van trotse en bewuste Gastheren van het Landschap? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.