Natuur in de buurt

IVN zet zich in voor natuur in iedere buurt. Dichtbij, in een park om de hoek, het schoolplein of de achtertuin. Natuur om te beleven, om van te leren en om je mee te verbinden. In Gelderland doen we dat met Tiny Forests, Operatie Steenbreek, groene en gezonde schoolpleinen en door het ondersteunen van groene burgerinitiatieven.

Natuur in de Buurt-waaier Gelderland

IVN Gelderland helpt gemeenten bij groene activiteiten in buurten. Deze activiteiten kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen, waaronder: ruimtelijke adaptatie, toename biodiversiteit, educatie en bewonersparticipatie.

De afgelopen jaren zijn er al veel groene projecten uitgevoerd. De meest succesvolle projecten hebben wij nu gebundeld in de Natuur in de Buurt-waaier Gelderland. Uit deze waaier kunnen gemeenten projecten kiezen en deze in samenhang met elkaar inzetten waardoor in een relatief korte tijdsperiode een groene golf in de buurt teweeg gebracht kan worden.

Natuur in de Buurt-waaier Gelderland

 

Tiny Forest

In 2015 kwam het eerste Tiny Forest naar Nederland, namelijk in Zaandam. Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. Door zorgvuldige voorbereiding van de grond en de grote plantdichtheid groeit het bos snel en kent het een grote biodiversiteit. Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners de kans om nauw betrokken te zijn bij het bos. Natuurbeleving en langdurige betrokkenheid van de buurt staat centraal bij een Tiny Forest, ook na de aanleg.

Kinderen en buurtbewoners zien hun ‘eigen’ bomen groeien en er ontstaat een prettige groene plek in de wijk. Met behulp van het Tiny Forest lesmateriaal krijgen kinderen boeiende lessen over het bos, lessen waarin ze veel zelf mogen ontdekken en ervaren. In het aangrenzende buitenlokaal kunnen leerkrachten les geven, leerlingen hun musical opvoeren en buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren

Onze ambitie is een Tiny Forest in elke Gelderse gemeente. In Apeldoorn werd in november 2018 het eerste Tiny Forest geplant. Weet je ook een goede plek? Neem contact met ons op!

Operatie Steenbreek

Met Operatie Steenbreek enthousiasmeren we iedereen om hun tuin te vergroenen. Tegels eruit, plant erin! Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief, gemeenten sluiten zich aan bij Operatie Steenbreek. IVN’ers en KNNV’ers kunnen gemeenten ondersteunen bij hun Operatie Steenbreek campagne.

Steeds meer Gelderse gemeenten haken aan bij Operatie Steenbreek, waaronder gemeenten Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Rheden, Tiel, Nijkerk en Wageningen. Wij helpen vrijwilligers met het ontwikkelen van activiteiten in het kader van Operatie Steenbreek, onder andere door het organiseren van een jaarlijkse Inspiratiedag en met dit stappenplan voor vrijwilligers.

Operatie SteenbreekInspiratiedag voor Operatie Steenbreek vrijwilligers

Groene en gezonde schoolpleinen

Op een groen en gezond schoolplein krijgt de jeugd de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving. Een gezond schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert bewegingen en leert over het belang van de natuur. Tijdens en na schooltijd. 

In Gelderland heeft IVN verschillende scholen begeleidt bij het aanleggen van een groen en gezond schoolplein. Wij ondersteunen bij de aanleg, het onderhoud en de implementatie van een groen en gezond schoolplein. Met workshops en/ of adviesgesprekken geven wij handvatten voor de inrichting van het schoolplein én het organiseren van het onderhoud en beheer, ook samen met de leerlingen. Daarnaast begeleiden we scholen bij het ontwikkelen en het geven van lessen op het schoolplein. We maken van het schoolplein een echt buitenlokaal!

Groen Dichterbij

IVN Gelderland heeft in het project GroenDichterbij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van groene burgerinitiatieven en het adviseren van gemeenten hierover. Wij delen graag met je welke succesfactoren we ontdekt hebben. Én wat de gemeente kan doen om aan dat succes bij te dragen – een vraag waar zowel gemeente als initiatieven soms tegenaan lopen. Lees onze tien tips voor succesvolle groene burgerinitiatieven hier: 

IVN’s 10 tips voor succesvolle groene burgerinitiatieven

groen dichterbij

Hulp nodig?
IVN Gelderland staat klaar om gemeenten te helpen om bovenstaande tips in de praktijk te brengen. We gaan graag in gesprek om te kijken hoe we in jouw gemeente burgerinitiatieven en de betrokkenheid bij (openbaar) groen kunnen versterken. Neem contact met ons op.

Heb je als groen initiatief behoefte aan hulp of advies om je groene buurtproject op te starten of een boost te geven? Schakel IVN in voor advies op maat of voor één van onze vele workshops, bijvoorbeeld over het werven van fondsen en het betrekken van de buurt.