Een Natuurrijke Schoolomgeving aanleggen!

Wordt het bij jullie ook tijd voor een natuurrijke schoolomgeving? Schrijf dan nu een plan en dien deze in vóór 15 juli 2022 en maak een groene omgeving rondom de school, BSO of kinderopvang mogelijk! 

Mede mogelijk dankzij de provincie Gelderland.

Je functie binnen de organisatie of wijze van betrokkenheid (leerkracht, medewerker, lid van oudergroep, vrijwilliger etc.)
De locatie waar het plan wordt gerealiseerd
Toesturen documenten

Bij aanmelding via dit formulier, vragen we je ook om een aantal documenten aan te leveren via de mail. Het format hiervoor is op de website te vinden. Doe dat gelijk en in één mail aan n.kruizinga@ivn.nl

Volgens format aanleveren
Ontwerptekening van geplande project.
Opsomming van beoogde plantensoorten met daarbij aangegeven: aantallen, afmetingen en of het plant- of zaaigoed betreft.