In het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân zetten verschillende partners in op het versterken van biodiversiteit in de provincie Friesland. Om voor een beter leefgebied te zorgen voor kwetsbare soorten zoals de otter, de noordse woelmuis, weidevogels zoals de grutto, maar ook bijzondere kikkersoorten, libellen, vissen en insecten. Met als doel de neergaande lijn van soortenrijkdom om te buigen naar een opgaande lijn. IVN is een van de partners in dit programma.

Platform met inspiratie en tips

Om bestaande kennis over biodiversiteitsherstel, projecten, organisaties en activiteiten in de provincie op één centrale plek samen te brengen is het platform biodiversiteit.frl in het leven geroepen. Op dit platform vind je inspiratie, tips en acties met als hoofdvraag ‘Wat kan ík doen?’