Onderzoek

Vanuit zorginstellingen en groenbedrijven is er een groeiende interesse voor het inzetten van natuur in de zorg. Maar er is nog maar weinig onderzoek verricht naar effecten van groen op het welzijn van patiënten en zorgprofessionals binnen klinische settingen.

Dr. Jolanda Maas coordineert een onderzoek naar groene interventies voor patiënten en professionals in zorginstellingen. 

Doelstelling:

Onderdelen van het onderzoeksproject

Stap 1: Literatuurstudie

Stap 2: Ontwikkelen, testen en evalueren groene interventies

Samen met patiënten, zorgprofessionals en groenleveranciers worden  groene interventies ontwikkeld voor verschillende patiëntgroepen en hun zorgprofessionals. De wensen, behoeften en randvoorwaarden worden in kaart gebracht en tevredenheid wordt gemeten. 

Stap 3: Belang van groen voor zorgprofessionals

Met verschillende vragenlijsten onder zorgprofessionals wordt nagegaan in hoeverre het gebruik of blootstelling aan groen bijdraagt aan het welzijn van zorgprofessionals. 

Stap 4: Stressreducerende effecten van groen in de wachtruimte

In het onderzoek wordt gekeken naar het effect van groen in de wachtruimte. Ervaren patiënten in een groene wachtruimte minder stress dan patiënten in de reguliere wachtruimte? En wat is het effect op het onthouden van informatie tijdens een gesprek tussen een oncoloog en zijn patiënten?