IVN Gastheer/vrouw van de Stad

Steden worden steeds drukker. Bedrijven vestigen zich graag in de stad en steeds meer mensen leven en recreëren in verstedelijkt gebied en dat aantal neemt alleen maar toe. Om de leefbaarheid in de stad aangenaam te
maken voor mens en dier is de aanwezigheid van natuur erg belangrijk.

Om bewustwording van de aanwezige stadsnatuur bij ondernemers, inwoners en bezoekers te creëren en hun betrokkenheid bij de stadsnatuur te vergroten, heeft IVN Natuureducatie het programma Gastheer van de Stad ontwikkeld.

Programma

Met het programma Gastheer/vrouw van de Stad geeft IVN Natuureducatie de stadsnatuur, het landschap en cultuurhistorie in de stad een podium. Met als doel ondernemers en hun gasten (inwoners en bezoekers), te inspireren,
te verwonderen en bewust te maken van de natuurlijke en culturele waarden in hun eigen stad. Het programma biedt tevens handelingsperspectief en draagt bij aan het behouden en versterken van de stadsnatuur.

Het programma Gastheer/vrouw van de Stad bestaat uit verschillende onderdelen: een cursus (4 cursusdagen), verdiepingsmodules en ondernemerssafari’s. Optioneel kan met elkaar gewerkt worden aan een (terugkerende) beleefcampagne.

Interesse?

In Flevoland zijn we bezig met het opzetten van de eerste editie Gastheren/vrouwen van de Stad. Ben je ondernemer en wil je leren over de stadsnatuur, het ontstaan van het landschap, cultuurhistorie en de recreatiemogelijkheden in je stad? Neem dan contact mer ons op.