Zuid-Holland
Beleid & Organisatie
vrijdag17apr2020

Lieve Provincie, we hebben de natuur nodig!

En de natuur ons! Dat is de kern van de boodschap die Zuid-Hollandse natuurorganisaties deze week afgaven aan de Zuid-Hollandse statenleden.

Iedereen is het erover eens: een robuuste natuur en een rijk landschap zijn onmisbaar én de voorwaarde voor een gezonde toekomst van onze kinderen. Daarom hebben we – Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, IVN Natuureducatie, De Groene Motor, Wereldnatuurfonds en Vogelbescherming Nederland – samen plannen gemaakt. Voor weidevogels, voor de biodiversiteit, voor een groenblauwe leefomgeving, voor vrijwilligers en voor kinderen die de natuur keihard nodig hebben. We rekenden op een actieve provinciale overheid, die volop zou investeren in het versterken van de natuur, die samen met ons deze plannen zou uitvoeren. Een jaar na de provinciale verkiezingen zijn de ambities verbleekt. Bezuinigen in plaats van investeren, lijkt het motto van de Provincie. Dat moet anders. Zuid-Holland verdient beter!

Investeren in natuur voor iedereen

In onderstaand filmpje spreken de natuurorganisaties de Zuid-Hollandse statenleden aan. Zo geeft Rick van Cleef, projectleider bij IVN, aan dat juist in de huidige situatie mensen een enorme behoefte blijken te hebben aan natuur in hun eigen omgeving. Natuur die er voor velen van hen niet is. Rick: “In een tijd van veel binnen zitten wordt het alleen maar duidelijker: contact met de natuur is onmisbaar. Helaas woont een groot deel van de Zuid-Hollanders in dichtbevolkte, versteende wijken. Een groene, gezonde leefomgeving is voor hen niet vanzelfsprekend. Dat is niet goed voor onze inwoners, én niet goed voor de natuur. Iedereen laten genieten van de natuur, betekent ook investeren in natuur voor iedereen. Daarom vragen wij de provincie dringend om niet te bezuinigen, maar mee te investeren in groenparticipatie. Juist nu."

Accepteer cookies

Minste natuur, meeste inwoners

Stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, klimaatcrisis – wat moet er nog meer gebeuren om wakker te worden? Het huidige systeem is niet meer houdbaar, we moeten investeren in de versterking van een robuuste en gezonde natuur. De druk op de groene ruimte is nergens in Nederland zo hoog als in Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies en de meeste inwoners. Daarom maakten we afspraken met de Provincie, om te investeren in natuur en tegelijkertijd te zorgen voor positieve effecten op economie, leefomgeving, gezondheid, recreatie, klimaat of de landbouw.

En wat schetst onze verbazing? Het nieuwe provinciebestuur lijkt programma's en projecten niet door te willen zetten en komt ook niet met alternatieven. Het lijkt er zelfs op dat er wordt bezuinigd op natuur. Het kan toch niet zo zijn dat nu wij de natuur zó hard nodig hebben en de natuur ons, de Provincie de andere kant op kijkt? Daarom uitten de natuurorganisaties afgelopen woensdag hun zorgen in de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van de Provinciale Staten. We hopen van harte dat de Provinciale Staten het tij zullen keren, en zo hun liefde tonen voor de Zuid-Hollandse inwoners en hun natuur.