Gelderland
IVN
dinsdag20dec2016

Succesvolle eindpresentaties IVN Jongeren Adviesbureau

“Super leuk om hier vandaag te zijn,” zegt mevrouw Meijers, gedeputeerde van provincie Gelderland en voorzitter Stuurgroep Veluwekroon, bij de opening van IVN Jongeren Adviesbureau in Heerde. Mevrouw Meijers onderstreept enthousiast het belang “om de buitenwereld in de klas te brengen en de positieve rol die jongeren kunnen spelen bij ingewikkelde gebiedsprocessen.” Er klinken meer positieve reacties tijdens de afsluiting van IVN Jongeren Adviesbureau, georganiseerd door IVN Gelderland op donderdag 15 december. Leerlingen van de Noordgouw in Heerde presenteerden hun eindproduct en advies aan de betrokken opdrachtgevers; de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de recreatieplatforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde.

IVN Jongeren Adviesbureau

In oktober startte IVN Gelderland het project IVN Jongeren Adviesbureau op De Noordgouw in Heerde. Met dit project verdiepten middelbare scholieren zich in hun eigen omgeving door het uitvoeren van een echte opdracht en het opstellen van een advies voor een echte opdrachtgever. Honderdvijftien scholieren van de derde klassen zijn aan de slag geweest met een opdracht vanuit de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF) en de recreatieplatforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde. De jongeren brachten de huidige ontwikkelingen in de Hattemerpoort in kaart en ontwikkelden hiervoor een eigentijds, recreatief product. De Hattemerpoort is een verbindingszone tussen twee natuurgebieden, die zowel qua natuur als recreatie zeer interessant is. Tijdens het project hebben de leerlingen het gebied bezocht om een beter beeld te krijgen en in gesprek te gaan met betrokken deskundigen zoals boswachters van Staatsbosbeheer, boeren, weidevogelbeschermers, deskundigen van waterschap en provincie, recreatieondernemers en recreatieplatforms. Verder hielden zij een enquête onder bewoners en ontvingen zij een gastles van adviesbureau MWH.

Succesvolle eindpresentatie

Vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en economie werkten de leerlingen aan het project. Tijdens de eindpresentatie presenteerden de jongeren het eindproduct en advies aan de opdrachtgevers en deskundigen. Diverse ideeën werden aangereikt; van klimbossen, uitkijkposten en een rodelbaan tot informatieve routes en apps. De opdrachtgevers spraken hun grote waardering uit voor de adviezen en rapporten met ondersteunend onderzoek. Joost Reijnen (GNMF), Mariëlle Karssing (Rond Uit Hattem) en Cees Bol (Wij Zijn Heerde) zijn zeer tevreden over het harde werken van de jongeren en docenten. Ook de andere aanwezigen – gedeputeerde Meijers en ambtenaar Martijn Goedvolk van provincie Gelderland, Elyesa Cilingir van adviesbureau MWH en recreatieondernemer Bert van der Stoep van Vadesto Outdoor Adventure – waren zeer positief. “De frisse blik die jullie via dit project inbrengen is voor ons als overheden heel erg waardevol!’” aldus mevrouw Meijers. Bovendien gaven de leerlingen diverse aanbevelingen die voor de onlangs opgeleide IVN Gastheren van het Landschap interessant zijn.

Betrekken van jongeren bij gebiedsontwikkeling

Het project IVN Jongeren Adviesbureau Hattemerpoort is met deze eindpresentatie afgesloten, maar niet voordat er een terugkoppelingsmoment in 2017 zal plaatsvinden. De jongeren kunnen dan een indruk krijgen van wat er met hun advies wordt gedaan door de opdrachtgevers. Het belang van het betrekken van jongeren bij dergelijke gebiedsontwikkelingen wordt dus heel serieus genomen!

Voor vragen kunt u terecht bij IVN Gelderland, Stefanie Janssen, s.janssen@ivn.nl of via 026-3512927.

Foto: Arnoud Kamp