Gelderland
Duurzaamheid
dinsdag20dec2016

Energieke eindpresentaties IVN Jongeren Adviesbureau

“Het is gewoon geweldig!” klinkt het door de Raadszaal van de gemeente Geldermalsen na afloop van de eindpresentaties van IVN Jongeren Adviesbureau. Wethouder Van Maanen spreekt zich lovend uit over de presentaties van de leerlingen, net als vele anderen van de gemeente en Waterschap Rivierenland. Op woensdag 14 december organiseerde IVN Gelderland de eindpresentaties van IVN Jongeren Adviesbureau Geldermalsen. Middelbare scholieren presenteerden hun eindproduct en advies aan de betrokken opdrachtgevers, namelijk de Gemeente Geldermalsen en Waterschap Rivierenland. Het project waaraan Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh deelnam, werd met deze presentaties afgesloten.

 

IVN Jongeren Adviesbureau

In november startte IVN Gelderland het project IVN Jongeren Adviesbureau op Lek en Linge. Met dit project verdiepten middelbare scholieren zich in hun eigen omgeving door het uitvoeren van een echte opdracht en het opstellen van een advies voor een echte opdrachtgever. Tientallen scholieren van de tweede klassen zijn aan de slag geweest met een opdracht vanuit de gemeente en het Waterschap Rivierenland. De jongeren richtten het gebied rondom de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de nieuwe woonwijk Lingedonk in, rekening houdend met belangen vanuit natuur, landschap, recreatie en leefomgeving. Tijdens het project hebben de leerlingen het gebied bezocht om een beter beeld te krijgen en in gesprek te gaan met betrokken deskundigen. Ook kregen zij een gastles van een adviseur van adviesbureau MWH.

Succesvolle eindpresentatie

Tijdens de eindpresentatie, die in de Raadszaal van de gemeente plaatsvond, presenteerden de jongeren het eindproduct en advies aan de opdrachtgevers. Beide organisaties waren ruim vertegenwoordigd, met wethouders, burgemeester, heemraad en diverse ambtenaren. Met natuur- en recreatieplannen voor verschillende doelgroepen en innovatieve ideeën wisten de leerlingen de deskundigen te enthousiasmeren. Het harde werken door de jongeren en docenten werd beloond met allerlei positieve reacties. “Jullie zijn professioneel”, complimenteerde wethouder Van Maanen de jongeren. “Het is fantastisch dat jullie hiermee bezig zijn geweest, het werk van het waterschap is normaal gesproken vrij onbekend”, aldus heemraad Gerard Nieuwenhuis. Nieuwenhuis was enthousiast over het idee om de functie en werking van de rioolwaterzuivering beter aan passanten uit te leggen door middel van informatiepanelen. De aanwezige ambtenaren gaan kijken hoe ze dit idee kunnen uitwerken.

Betrekken van jongeren bij gebiedsontwikkeling

Het belang om jongeren te betrekken bij dergelijke gebiedsontwikkelingen wordt breed gedragen door de gemeente en het waterschap. In het voorjaar van 2017 zal er een terugkoppelingsmoment aan de jongeren plaatsvinden om te horen wat er met het advies is gedaan. Gemeente Geldermalsen en Waterschap Rivierenland zijn zeer enthousiast geworden over deze manier van het betrekken van jongeren.

Voor vragen kunt u terecht bij IVN Gelderland, Stefanie Janssen, s.janssen@ivn.nl of via 026-3512927.