Onderwijs

Zelfs in een groene provincie als Fryslân hebben kinderen tegenwoordig minder contact met de natuur. Buiten spelen en leren van de natuur zijn al lang geen vanzelfsprekende zaken meer. Wetenschappelijk onderzoek laat niet alleen zien dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de toename van welvaartsziekten onder kinderen samenhangt met de toenemende verwijdering tussen kind en natuur. Ook blijkt uit onderzoek dat het loont om jeugd en jongeren een topervaring in de natuur te laten beleven, omdat het hun kijk op natuur beïnvloedt. De verwachting is dat deze kinderen daardoor op latere leeftijd meer betrokkenheid en inzet tonen voor (behoud van) natuur en landschap.

Basisonderwijs

Voor basisscholen in de gemeente Het Bildt heeft IVN Fryslân een aanbod samengesteld, bestaande uit NME- en duurzaamheidseducatie. De genoemde excursies, lespakketten en gastlessen zijn te boeken en af te nemen in het schooljaar 2017 - 2018. Bekijk hier het aanbod voor de basisscholen.

Voortgezet Onderwijs 

Voor het voortgezet onderwijs organiseert IVN jaarlijks verschillende projecten en evenementen. Het eerstvolgende evenement op de kalender is Internationaliseren @home. Het congres wil internationalisering een impuls geven en samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid stimuleren in de gehele onderwijskolom. Klik op deze link voor meer informatie en aanmelding. 

Wat kan IVN voor mij doen? 

Wil je meer weten over wat IVN Fryslân voor je kan betekenen op het gebied van onderwijs? Neem dan contact op met Pyke Kroes