Schoolpleinen Revolutie Drenthe

In Drenthe maken we van schoolpleinen buitenlokalen! Lokalen met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Maar ook een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert en alle zintuigen prikkelt. We werken hierbij samen met Kunst & Cultuur en Sport Drenthe. Om zo te komen tot een plein waar bewegen, natuur en kunst & cultuur samenkomen.

Training vergroening van de schoolomgeving Noord-Nederland