Schoolpleinen Revolutie Drenthe

In Drenthe maken we van schoolpleinen buitenlokalen! Lokalen met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Maar ook een rijke speel- en leeromgeving die beweging stimuleert en alle zintuigen prikkelt. We werken hierbij samen met Kunst & Cultuur en Sport Drenthe. Om zo te komen tot een plein waar bewegen, natuur en kunst & cultuur samenkomen.

Training vergroening van de schoolomgeving Noord-Nederland

Tiny Forest

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

3 nieuwe Tiny Forests in Hoogeveen