Natuur in de Buurt
maandag10jan2022

2022 wordt voor IVN een echt tuinjaar

"In Nederland hebben we ongeveer 56.000 hectare aan privé-tuinen. Bij elkaar opgeteld kom je daarmee tot een gebied dat groter is dan Nationaal Park de Hoge Veluwe! Tuinen spelen een enorm belangrijke rol voor biodiversiteit in de stad, van vlinder tot egel en huismus. Bovendien helpen tuinen om onze steden klimaatbestendiger te maken. Ze zorgen voor het verminderen van hittestress en het verhogen van het waterbergend vermogen van de bodem. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de positieve effecten van groene tuinen op de mentale en fysieke gezondheid van mensen."

Tuinbezitters willen meer groen!

Uit het Nationale Tuinonderzoek, dat vorig jaar uitgevoerd werd onder 50.000 respondenten, bleek dat bij 40% van de tuinen voor de helft of meer betegeld is en dat 10% van de tuinen zelfs volledig betegeld is. Het onderzoek liet ook zien dan ruim 80% van de tuinbezitters meer wil doen voor natuur in de tuin. De respondenten denken dan in de eerste plaats aan meer planten en bloemen, maar ook aan bijvoorbeeld het plaatsen van insectenhotels, het plaatsen van een groene erfscheiding of het aanleggen van waternatuur. Een tuinwereld te winnen dus. Samen kunnen we laten zien dat het anders kan.

Natuur bij je eigen huis

De missie van IVN Natuureducatie is om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen. Veel dichterbij dan in de eigen tuin kan je eigenlijk niet komen. Het is hét startpunt om meer over natuur te leren, zelf een bijdrage te leveren en natuurlijk de centrale plek om natuur van dichtbij te beleven. Tuinen leveren bovendien een significante bijdrage aan het ombuigen en stoppen van biodiversiteitsverlies. Kortom, tuinen verdienen onze onverdeelde aandacht en daarom is de tuin verkozen tot één van de drie speerpunten van IVN Natuureducatie voor het jaar 2022.

Over welke tuinen hebben we het?

Natuurlijk denken we bij tuinen eerst aan de privé achter- en voortuinen van huizenbezitters en huizenhuurders. Maar er is meer. Zo zijn er in Nederland veel gedeelde tuinen, zoals buurttuinen of de tuinen rond woningbouwcomplexen en zorginstellingen. Grondgebonden tuinen op de begane grond hebben de meeste impact als het gaat om biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Toch willen we ook de balkons niet vergeten, we willen zo veel mogelijk mensen een handelingsperspectief geven om iets voor de natuur te doen. Tot slot rekenen we ook bedrijfstuinen mee (niet te verwarren met kantoortuinen…).

Actief in de tuin

Al onze projecten en andere uitingen kenmerken zich door een mix van leren, beleven en (mee)doen. Op deze manier denken we op een positieve manier de wederkerigheid tussen mens & natuur weer te kunnen herstellen. De ene keer ligt de nadruk meer op het doen, door laagdrempelige handelingsperspectieven aan te bieden zoals de tuinbodemtest, de andere keer juist op het leren of beleven. Zo kan je op onze Natuuracademie allerlei tuincursussen vinden en kan je de tuin weer helemaal anders beleven door deel te nemen aan tuintellingen.

mbGroene groet, 

Maarten Bruns.

Hoe belangrijk en waardevol Natuur in de Buurt is lees je in de Natuur in de buurtblogs van Maarten Bruns, onze product markt manager van Natuur in de Buurt, maar bovenal groot natuurliefhebber.