Landelijk Bestuur

Landelijk bestuurHet Landelijk Bestuur van de Vereniging bestaat uit (maximaal) negen leden. De meeste leden komen voort uit de vereniging, maar er zijn ook enkele zetels gereserveerd voor deskundigen op persoonlijke titel. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de beroepsorganisatie (Stichting IVN).

De bestuursleden worden benoemd door de Landelijke Raad. De voorzitter wordt – op voordracht van het bestuur – in functie benoemd. Het bestuur wijst zelf een penningmeester en desgewenst een secretaris aan.

Het Landelijk Bestuur komt circa tien keer per jaar bijeen. Het Bestuur bereidt het verenigingsbeleid voor en draagt zorg voor de uitwerking daarvan. Jaarlijks maakt het bestuur een Jaarplan met begroting. Bovendien vertegenwoordigt het Bestuur IVN extern.

Het Landelijk Bestuur maakt ook toekomstplannen (Meerjarenbeleid) voor IVN. Afdelingen en regio’s denken daarover mee. Bestuursleden bezoeken regelmatig regiovergaderingen.

Het Landelijk Bestuur bestaat momenteel uit:

  • Hans Gilissen, voorzitter en portefeuille Natuur en Gezondheid
  • Janneken Sprangers, penningmeester 
  • Rolf Boersma, portefeuille ICT en Vrijwilligers- en Ledenbeleid
  • Miranda Engelshoven, portefeuille Cursushuis

  • Bart Franken, portefeuille Kind en Natuur

Verenigingssecretaris

Het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad van de vereniging IVN worden ondersteund door een verenigingssecretaris. Deze bereidt vergaderingen voor, ontwikkelt nieuwe voorstellen voor beleid en maakt verslagen van bijeenkomsten. Verenigingssecretaris is Rob Meijers