Geschiedenis van IVN

Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN, werd in 1960 opgericht. Het kwam voort uit de ‘Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad’ (1939). Deze Bond had tot doel via ‘natuurwachters’ ongewenst gedrag van bezoekers in natuurgebieden te corrigeren.
De IVN-oprichters hadden nauwe betrekkingen met deze ‘Bond’, maar wilden in plaats van ‘corrigeren’ meer ‘educatie bedrijven’.

Ontstaan van IVN afdelingen en activiteiten

Oud logo van IVN

IVN-afdelingen ontstonden spoedig overal in het land. Kernactiviteiten waren onder meer: het organiseren van cursussen tot het opleiden van natuurgidsen en van natuurbeschermings-werkkampen voor jongeren. IVN-activiteiten sloegen aan. Het ‘Instituut’ maakte een sterke groei door. Steeds meer afdelingen werden opgericht en duizenden natuurgidsen opgeleid. Vrijwilligers en beroepskrachten ondernamen een grote verscheidenheid aan activiteiten.

De IVN geschiedenis-site geeft het ontstaan en ontwikkeling van IVN in hoofdlijnen weer. Het is een deel van de geschiedenis van natuur- en milieueducatie van meer dan zestig jaar – van Instituut voor natuurbeschermingseducatie tot Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.