Duurzame Onwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. Tijdens RIO+20, de VN top voor duurzame ontwikkeling in juni 2012 werd er voor het eerst gesproken over ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’. Vanuit IVN onderschrijven wij het belang van deze ontwikkelingsdoelen en zetten wij ons in voor de realisatie hiervan.

Vanuit IVN dragen wij bij aan de volgende SDG’s:

SDG 4. Goed onderwijs

SDG 11. Veilige en duurzame steden

SDG 13. Klimaatverandering aanpakken

SDG 14. Bescherming van de zeeën en oceanen

SDG 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

SDG 17. Partnerschappen voor de doelen

Meedenken en meedoen?

Wil je meer weten over IVN en Duurzaamheid en of lijkt het je leuk om mee te denken over beleid op het gebied van duurzaamheid binnen IVN? Kijk voor meer informatie op Natuur & Duurzaamheid.