Organisatiestructuur

Vereniging IVN Natuureducatie is een vrijwilligersorganisatie én een beroepsmatige projectorganisatie. Samen betrekken we elk jaar op veel verschillende manieren honderdduizenden Nederlanders bij de natuur. IVN Natuureducatie is een missie gedreven organisatie: elk lid, elke vrijwilliger, elke beroepskracht draagt haar steentje bij om mens en natuur te verbinden: we laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. De organisatie bestaat uit:

Directeur-Bestuurder

Jelle de Jong is de directeur-bestuurder van IVN. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten van de vereniging.

Beroepskrachten

Bij IVN werken ongeveer 170 beroepskrachten. Zij ondersteunen de vrijwilligers van IVN en van andere groene organisaties, verzorgen voorlichting en educatie in 20 nationale parken en treden op als projectleider en regisseur bij talrijke projecten op het gebied van natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie. De organisatie heeft 12 provinciale vestigingen en een landelijk bureau in Amsterdam. Het landelijk bureau bestaat uit de afdelingen Communicatie & Fondsenwerving, Vrijwilligers, P&O, Financiën & ICT en de servicedesk.

Management Team

Binnen het Landelijk Bureau in Amsterdam zijn de afdelingen Communicatie & Fondsenwerving, P&O en Financiën & ICT gevestigd. Het MT van IVN is als volgt samengesteld:

Raad van Toezicht

De vereniging IVN kent een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken in de vereniging. De Raad van Toezicht staat geeft de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Leden

Ruim 29.000 mensen zijn lid van de Vereniging IVN. Zij zijn in meer of mindere mate actief bij één van onze 162 vrijwilligersafdelingen door het hele land. Onze actieve leden maken mensen bewust van de waarde van natuur en het belang van duurzaamheid. Zij organiseren heel veel activiteiten in en over de (plaatselijke) natuur. Denk aan excursies door natuurgebieden, vergroening van straten en buurten, lezingen over biodiversiteit, cursussen over planten en dieren, opleidingen tot IVN Natuurgids, natuurlessen voor het basisonderwijs, slootjesactiviteiten voor kinderen, paddenstoelenactiviteiten en nog veel meer.

Landelijke Raad

De Landelijke Raad is ‘het verenigingsparlement’ van IVN. De Landelijke Raad komt vier keer per jaar bijeen om te praten over het beleid van IVN. Een belangrijk onderwerp is het Meerjarenbeleid en de daarop gebaseerde Jaarplannen (met begroting).

De 162 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 22 regio’s. Elke regio stuurt één vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad. De stemverhoudingen zijn gebaseerd op het aantal IVN-leden in een regio. Ook landelijke ‘werkgroepen’ – zoals WoesteLand en de Natuurontdekkers – zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. De Landelijke Raad benoemt de leden van de Raad van toezicht.

Verenigingssecretaris

De directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de Landelijke Raad van de vereniging IVN worden ondersteund door een verenigingssecretaris. Deze bereidt vergaderingen voor, ontwikkelt nieuwe voorstellen voor beleid en maakt verslagen van bijeenkomsten. Verenigingssecretaris is Titia Tamminga.