Jaarplan en jaarverslagen

Mensen meer kennis bijbrengen over natuur, milieu en landschap. Hen bewust maken van de eigen leefomgeving. De betrokkenheid bij een duurzame samenleving vergroten. Daar zetten beroepskrachten en vrijwilligers van IVN zich dagelijks voor in.

IVN Jaarplan

Jaarverslag 2022

Eerdere jaarverslagen