Bijscholingsbijeenkomsten Wachters

Voorkeuren opgeven

Beste Wachter en/of Fleur,

Het Bewaarde Land gaat in het voorjaar alweer van start en daarvoor willen wij uiteraard weer een mooie seizoensopening organiseren. Ook willen wij later in het jaar (bij voldoende animo) uitwisselingsmomenten/ bijscholing/ netwerkmiddagen organiseren.

Echter, de opkomst van vorig jaar liet zien dat onze voorstellen niet altijd aansluiten bij jullie voorkeuren. Daarom verzoeken wij jou om via deze korte vragenlijst jouw voorkeur door te geven, zodat wij wat betreft planning en inhoud veel beter bij jullie wensen aan kunnen sluiten.

Alvast bedankt!