Iedereen Voor Natuur en Natuur Voor Iedereen

We staan voor grote opgaven in Brabant op het gebied van klimaat en biodiversiteit, maar ook op het gebied van gezondheid en sociale cohesie.  IVN richt zich juist daarom op het bewust maken, enthousiasmeren en activeren van mensen. Wij nodigen alle Brabanders uit om samen het tij te keren. We enthousiasmeren en inspireren mensen en bieden handelingsperspectief waarmee zij bij kunnen dragen aan een groen en gezond Brabant.

Samen met onze 6.000 vrijwilligers werken wij middels vier hoofdthema’s aan onze missie:

Kinderen geven planten water in hun buurt

Kind & natuur

IVN vindt dat alle kinderen recht hebben op dagelijks contact met natuur en bouwt aan een wereld waarin dat contact weer vanzelfsprekend is. Van groene kinderopvang tot schoolpleinen, van excursies naar Nationale Parken tot adviesbureaus waar jongeren zelf de regie over hun toekomstnemen.

Voor het realiseren van eetbaar groen op alle scholen in Noord-Brabant werken Jong Leren Eten, Provincie Noord-Brabant en IVN samen aan een succesvolle integrale aanpak. Lees meer >>

Natuur in de buurt

Meer groen in de wijk zorgt niet alleen voor een hogere waarde van woningen en een beter woonklimaat met minder hittestress en wateroverlast, het bevordert ook de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. IVN wil dat alle buurten in 2040 groen en natuurinclusief zijn en activeert bewoners en andere stakeholders om zelf met groen aan de slag te gaan.

Natuur & gezondheid

Meer dan 70.000 onderzoeken tonen het positieve effect van natuur op gezondheid aan. IVN ziet contact met natuur als een mensenrecht waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken, óók als je kwetsbaar bent. Daarnaast ziet IVN natuur als een bron van plezier en gezondheid waar mensen veel meer gebruik van zouden kunnen maken om zich vitaler, fitter en creatiever te voelen.

Natuur & recreatie

IVN werkt samen met recreatieondernemers – onze opgeleide Gastheren van het Landschap – aan het draagvlak voor natuur bij recreanten, waarbij zowel de recreant, de ondernemer als de natuur er beter van worden, en waar vele duizenden Brabanders aan meedoen.

Nieuws voor beleidsmakers

Bekijk alle

Meer weten of meehelpen? Neem contact op met Ido de Haan via i.de.haan@ivn.nl