Programma 2022

Overzicht van het activiteiten programma 2022

* Alle items onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen *
Zie voor de programma's van de afzonderlijke werkgroepen de pagina's van die werkgroepen.

12 januari - Nieuwjaarsvisite (alleen voor leden)

6 februari - Winterwandeling omgeving Norg

9 februari - Lezing: Weidevogelbescherming

9 maart - Lezing: De Heest

16 maart - Cursus Landschappen rondom Zuidlaren (inleidende lezing), bijbehorende excursies op 19 en 26 maart en 9 april

6 april - Algemene ledenvergadering

13 april - Lezing 'Mossen'

16 april - Excursie stinzeplanten Hortus Haren

23 april - Excursie 'Mossen' 

1 mei - Excursie 'Vogels', Tusschenwater (olv Vogelwerkgroep)

7 september - Nachtvlinders, inleiding en nachtvlinders kijken

14 september - Lezing 'De Hunze, van Drenthe via Stad naar Wad'

9 oktober - Excursie 'Paddenstoelen in het Kniphorstbos'

12 oktober - Lezing 'Kiekendieven, onderzoek en resultaten'

9 november - Lezing 'Bevers in Noord-Nederland'

14 december - Lezing 'Onderwaterleven in de Drentsche Aa, met o.a. de rivierprik'