Werkgroep ROM

 

Ruimtelijke Ordening en Milieu

De in 2009 opgerichte werkgroep ROM richt zich op bestemmings-, inrichtings- en uitvoeringsplannen van de provincie en de gemeente Tynaarlo. Ook soortgelijke plannen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s en plannen van particulieren, agrariërs en bedrijven die effecten hebben op de kwaliteit van natuur en milieu hebben de belangstelling van de werkgroep.

De werkgroep neemt hier kennis van en vormt zich -daar waar nodig is- een mening vanuit het perspectief van de doelstelling van IVN Zuidlaren om deze kenbaar te maken aan de betreffende instanties.

Overleg en uitwisseling van ervaring met de andere IVN afdelingen binnen en ook buiten de gemeente, samenwerking en ondersteuning van Natuur en Milieufederatie Drenthe is van belang om tot een gefundeerde mening te komen over zaken die natuur en milieu raken.

De werkgroep maakt zich sterk voor een vruchtbare en stimulerende samenwerking met alle betreffende instanties die zich inzetten voor en bezig houden met natuur en milieu.

Contactpersoon van de werkgroep:
A.P.H. van den Berg van Saparoea
050 5347589  –  aphbvs@home.nl