Waarnemingen

 

Uw kunt een overzicht van waarnemingen in en rond Zuidlaren bekijken via:

http://zuidlaren.waarneming.nl

Aan dit overzicht kunt uzelf ook bijdragen. U kunt uw waarnemingen namelijk doorgeven via  www.waarneming.nl.
Waarnemingen die binnen het ‘werkgebied’ van IVN Zuidlaren vallen komen automatisch op http://zuidlaren.waarneming.nl terecht.

Daarvoor moet u zich wel eerst als waarnemer aanmelden. Dat neemt maar een half minuutje tijd in beslag. Uw ingevoerde waarnemingen kunt u terug zien in uw eigen overzicht. Ook zijn er allerlei lijstjes, statistische gegevens, enz. van uw eigen, maar ook van alle andere waarnemingen te bekijken.

Kwetsbare soorten
Ons uitgangspunt is dat de bescherming van de natuur voorop staat. Dat betekent dat we in geval van een bijzondere waarneming zoveel mogelijk de kans op verstoring willen voorkomen.
Een waarneming van een bijzondere soort of kwetsbaar broedgeval van een vogel kan een drempel zijn om deze niet door te geven. Dat geldt eveneens voor waarnemingen in kwetsbare of niet vrij toegankelijke gebieden.

Wij stellen het echter op prijs om deze gegevens wel te ontvangen.
Als u dit aangeeft, dan wordt uw waarneming vertrouwelijk behandeld en niet opgenomen in het actuele overzicht. U kunt uw waarneming (met vermelding van soort, plaats, datum) doorgeven aan eelke.schoppers@gmail.com.