Lid worden

U kunt er bij horen!  Voor een paar tientjes per jaar bent u lid van deze club. Alle lezingen en excursies zijn dan gratis en u krijgt twee keer per jaar ons fraaie blad Natuurlijk Zuidlaren. En natuurlijk ook het landelijk IVN-blad ‘Mens en Natuur‘.

  “Natuurlijk Zuidlaren” (2x p jr.)   “Mens en natuur” (4x p jr.)   per jaar
lid ja ja €25,00
huisgenoot nee nee €10,00
donateur ja nee €15,00

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij
Margriet Vegter, tel. 050 4095444 of vegtermargriet@gmail.com

Ons bankrekeningnummer is:
NL53 ABNA 057.13.59.094  (t.n.v. IVN afdeling Zuidlaren)