Vlindertuinwerkgroep

 

Sinds 2006 beschikt het IVN over een vlinder- en insectentuin op het complex van de Volkstuinvereniging Zuid-Es.
In korte tijd is daar een prachtige siertuin aangelegd. In 2008 kwam er ook een strook met oude landbouwgewassen gereed. Daarachter werden een paar jaar later weer een hele serie fruitbomen geplant.
Er is dus al veel te zien en te genieten. Kijk ook eens bij de twee vijvers waar steeds enorm veel (groene) kikkers in zitten en waar veel mooie planten in groeien en bloeien.

Openingstijden  
De vlinder- en insectentuin is voor iedereen vrij toegankelijk. Dat betekent in feite dat u iedere dag gewoon op uw gemak door de tuin kunt wandelen
De leden van de IVN-vlindertuinwerkgroep zijn aanwezig op elke zaterdagochtend in de oneven weken na 9.30 uur (tot ongeveer 12.30 uur).

De tuin is gunstig gelegen aan de rand van een bos en vormt een mooie overgangszone van het bos via de volkstuinen naar de es. Wat voor veel planten en dieren geldt, gaat ook op voor vlinders en andere insecten; in een overgangsgebied voelen veel soorten zich thuis. Waar de vlinders in de tuin vooral nectarplanten vinden, komen ze in het bos en op de es ook de nodige waardplanten tegen. De tuin ligt zeer beschut tegen de bosrand, waardoor de temperatuur in de regel snel oploopt. En dat betekent dat vlinders daar eerder en langer vliegen, want vlinders komen pas vanaf ongeveer 15° C in beweging.  Hoeveel vlinders u ziet, hangt dus ook van het weer af. Kijk maar eens naar de telling van 2017: Vlindertuintelling 2017

Doelen
Het IVN streeft met de vlinder- en insectentuin verschillende doelen na.
In de eerste plaats willen we een aantrekkelijk gebied creëren voor vlinders en allerhande insecten.
Daarnaast is de educatie een belangrijk doel. Met behulp van deze tuin willen we zoveel mogelijk kennis verspreiden over vlinders en insecten. We willen de bewoners van Zuidlaren en omgeving laten zien hoe je in je eigen tuin met eenvoudige middelen een vlindervriendelijke omgeving kunt maken. Als genoeg mensen dat doen krijg je volgens het principe van de “step-stones” vanzelf een aaneengesloten leefgebied voor vlinders. Voor bepaalde vlindersoorten is dat heel belangrijk omdat die zich maar over een korte afstand kunnen verplaatsen.

Er worden verder plannen ontwikkeld om scholen te betrekken bij de vlinder- en insectentuin. Want ook hier geldt dat als je iets concreet kunt laten zien het veel beter blijft hangen. Natuurlijk hopen we via de kinderen ook hun ouders te bereiken. Eventueel kan een school zelf een stukje van het terrein adopteren.
Uiteindelijk willen we dat de vlinder- en insectentuin, voor de bewoners uit de omgeving een terrein wordt waar je leuk even doorheen kunt wandelen en waar altijd iets te zien valt.

Helpen?
De werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de vlinder- en insectentuin is constant op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen.
Wat zoeken we?
Voor aanleg en onderhoud van de tuin is het voldoende dat u enthousiast bent om lekker in de buitenlucht te werken, specifieke kennis is niet nodig. We hebben een vaste werkochtend op de zaterdagen in de oneven weken van 9.30 uur tot circa 12.00 uur.
Daarnaast kan iedereen op eigen gelegenheid op een tijd die hem of haar het beste past in de tuin aan de slag. Het is daarbij mogelijk om een vast onderdeel voor je rekening te nemen.
Voor de educatieve activiteiten is naast enthousiasme, kennis van vlinders en insecten wenselijk. Maar wanneer u die kennis niet heeft, aarzel dan niet om toch contact op te nemen, want er zijn verschillende mogelijkheden om cursussen op dat gebied te volgen.

Tot slot zijn we op zoek naar mensen die gewoon handig zijn, die iets kunnen timmeren, metselen e.d. Bijvoorbeeld bankjes, steunen voor planten, infobordjes enz.
Belangstelling voor een van deze activiteiten? Kom dan gewoon langs op een werkochtend of neem contact op met de coördinator van de werkgroep.

Waar?
De IVN vlinder- en insectentuin ligt op het complex van de Volkstuin-vereniging Zuid-Es. Dit terrein ligt achter het zwembad Aqualaren aan de Wilhelminalaan in Zuidlaren. De hoofdingang ligt bij de parkeerplaats van het zwembad.
Voor fietsers en voetgangers is er bovendien een ingang aan de Schapendrift.
Op het complex vindt u de vlinder- en insectentuin aan de westzijde tegen de bosrand en aan de zuidzijde tegen het weiland.

Informatie
Voor verdere informatie over de vlindertuin kunt u contact opnemen met de coördinator van de Werkgroep IVN vlinder- en insectentuin:
Ludo Oostendorp (li.oostendorp@kpnmail.nl – tel.: 050-4093246)

zdl_vijvertje_vl_tuin