Het Zuidlaardermeergebied

 

De oevers van het Zuidlaardermeer.

Het natuurgebied van de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer is in eigendom en beheer van het Drentse Landschap. In het eerste decennium van de 21e eeuw is het gebied opnieuw ingericht. Op twee plaatsen, ten noorden en ten zuiden van De Kruijerij zijn de vroegere dijken doorgestoken en zijn open waterverbindingen met het Zuidlaardermeer gemaakt. De strakke dijk langs het Zuidlaardermeer heeft plaatsgemaakt voor een gevarieerd overgangslandschap van rietvelden en moerasbossen naar natte slenken en lagunes. Deze worden afgewisseld door droge zandruggen met hun specifieke arme, maar soortenrijke vegetaties.  Door de geringe waterdiepte vormt het gebied een uitstekende paaiplaats voor meerdere vissoorten.

De oostoever van het Zuidlaardermeer is ook één van de leefgebieden van de bever, een zoogdier dat oorspronkelijk in Nederland voorkwam, maar enkele eeuwen geleden is uitgestorven. Er zijn indertijd weer bevers uit Duitsland uitgezet, welke langzamerhand vaste bewoners van dit gebied zijn geworden.

Op de graslanden komen, door de afwisseling van natte slenken en droge stukken, veel boeiende planten voor. Op de hogere zandruggen is een schraal grasland aan het ontstaan met hier en daar al polletjes struikhei en iets lager de dophei. Ook verrassen ons enkele brede orchideeën.

Het natuurgebied van de Zuidoevers is een eldorado voor de plantenliefhebber en zeer de moeite waard om er een kijkje te nemen.